• Gamla KFUM huset ska byggas på- och till. Foto: Tommy Pettersson
  • Byggnationen i Johannesborgsparken är omstridd. Foto: Tommy Pettersson

Förtätningen av Linköping fortsätter

Grönytor försvinner

Förtätningen av Linköpings kommuns innerstad fortsätter enligt den plan som fastlades för en tid sedan. Den planen är framtagen i ett framtidstänk där kommunen ska växa till 200 00 invånare och därför måste man fylla på i centrum också.
Det var den förra borgerligt styrda ”kommunregeringen” som startade en kraftig förtätningsbebyggelse i både den inre stadskärnan och framförallt strax utanför densamma.

Förtätning är linjen


För ett tiotal år sedan fanns det ytterligare skäl till att bygga i innerstaden. Tillgången på byggklara tomter runt om i Linköping var färre än vad de är idag och många detaljplaner överklagade både i och utanför stadens citykärna. Nu vill den nya majoriteten fortsätta med förtätningen av innerstaden trots att den äter upp fler och fler gröna oaser i centrum. Fler bostäder vid Djurgårdsgatan-Lasarettsgatan, 40 nya lägenheter i centrala Linköping och Cirka 70 nya bostäder i Östra Valla var uppe på dagordningen när Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde förra veckan.

Trafiksäkrare miljö


Länsförsäkringar Östgöta som äger fastigheten Emiren 12 uppe vid Stolplyckan vill förtäta kvarteret med bostäder och samtidigt få en trafiksäkrare korsning mellan Djurgårdsgatan och Lasarettsgatan.
– Det är spännande att planarbetet för Djurgårdsgatan nu kommer igång. Jag är förhoppningsfull om att planeringen kan slutföras ännu fortare än tidplan om alla berörda aktörer engagerar sig i att hitta bra lösningar, säger nämndordförande Elias Aguirre (S).
Kvarteret Emiren består av flera fastigheter med olika ägare. Fastighetsägarna har tidigare visat gemensamt intresse för att förnya kvarteret och bygga en ny korsning mellan Djurgårdsgatan och Lasarettsgatan.

Gamla KFUM


Cirka 40 nya lägenheter i ett nytt punkthus i tio våningar ska byggas i ett av Linköpings mest centrala lägen i och på det gamla KFUM huset. Det blir möjligt om detaljplanen för fastigheten ändras.
Förslaget ska ut på samråd.Fastighetsägaren, Vasaparken Fastighets AB vill få prövat ny detaljplan för fastigheten Detektiven 19, som ligger vid korsningen mellan S:t Larsgatan och Drottninggatan. Planen innebär att det blir möjligt att bygga bostäder och kommersiella lokaler för kontor och handel.
– Nuvarande fastighet från 60-talet bevaras och om-, till- och påbyggnader tillkommer. Det finns 36 smålägenheter i byggnaden. Byggnaden bevaras, men en lägenhet ändras i anslutning till en ny takterrass. Sammanlagt blir det alltså cirka 75 bostäder,säger Elias Aguirre.

Ifrågasatt byggnation


En rund femvånings byggnad med cirka 70 lägenheter ska byggas i norra delen av Johannesborgsparken, vid korsningen Videgatan och Malmslättsvägen. Det är förslaget i den detaljplan för området som är färdig för granskning. Planen har ändrats efter samråd och överklagande men nu är det aktuellt igen. Det är Lindstén Fastigheter AB som kommer att bygga på området. Bolaget vann den markanvisningstävling som kommunen arrangerade våren 2014. Vinnande förslag ”Berså” ligger till grund för förslaget till detaljplan. Lindsténs planerar att starta bygget i februari 2016 och byggnationen beräknas ta 12-18 månader.