• Levi Eckeskog hoppas på en mer jämlik vård i framtiden. Foto: Patrik Ekström

Fortfarande ojämlik vård

Under 2013 har man utfört ett utredningsuppdrag kring ojämlikhet i sjukvården. Fokus ligger på landstingsinsatser hos grupper med socioekonomiskt låg status.

Alliansen menar att det finns både positiva och negativa saker. Generellt sätt så har förtroendet för sjukvården ökat och hälsan har generellt sätt blivit bättre. Dock gäller det inte alla av samhällets grupper, utan de med lägre utbildning eller ekonomiska problem upplevs ojämlikhet. Även hos människor med någon form av social problematik eller lider av psykisk ohälsa.

Skapa jämlikhet

För att skapa en mer jämlik vård lämnas ett antal rekommendationer i rapporten, både generella och mer direkta, alla med grundperspektivet att jämlikhet ska genomsyra all verksamhet och insatser.

Satsningar

– Vi i den politiska ledningen tar naturligtvis till oss vad som står i rapporten och intensifierar nu arbetet med att göra sjukvården mer jämlik. Tillsammans med kommunerna och Östsam, har vi tillsatt Östgötakommissionen som har i uppdrag att just föreslå insatser på läns- kommun- och stadsdelsnivå som skapar förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor, för alla som bor och verkar i Östergötland, berättar Levi Eckeskog (KD), ordförande i landstingets beredning för behovsstyrning.