• Förbundsdirektör Håkan Dahm har det hett om öronen men fortfarande direktionsledningens stöd. Foto: Tommy Pettersson
  •   Lars Stjernkvist och Linköpingsmoderaten Paul Lindvall har föga överraskande helt olika uppfattningar i RTÖG frågan. Foto: Tommy Pettersson

Fortsatt oenighet inom Räddningstjänsten

Det har onekligen varit en mycket långvarig och turbulent period i Räddningstjänsten Östra Götalands, RTÖG, korta historia. Frågan har varit om räddningstjänsten ska bedrivas i statlig eller kommunal regi, med andra ord ska den styras politiskt och med myndighetslagstiftning samt pliktlag för de anställda.

Just nu pågår det en tvist mellan ledningen och stor andel av personalen inom räddningstjänsten i länet. Den motsättningen har bland annat lett till att det har blivit en politisk tvist över hur man ska lösa problemen. Några politiker vill att hela ledningen, direktionen, avgår och att man genomför en nystart av RTÖG. Detta är naturligtvis något som andra politiker motsätter sig och kallar det för omdömeslöst.

Stort ansvar

I Östergötland ansvarar ett så kallat kommunalförbund ansvar för verksamheten.  Förbundet bildades 2010 med buller och bång. Gnisslet över sammanslagningen avtog efter hand men det låg tydligen en del motsättningar och pyrde efter fusionen.

Dagens förbund har fem medlemskommuner: Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg och man har även ett samarbete med Motala och Vadstenas räddningstjänst.

I de berörda kommuner bor det drygt  310 000 invånare och de ska garanteras en verksamhet utförd av de 450 medarbetare som är fördelade på fyra heltidsstationer, deltidsstationer, fyra räddningsvärn och två utbildningsanläggningar. Av dessa 450 medarbetarna har nu 162 anställda gått ut offentligt och kritiserat ledningen. Både den tjänstemannamässiga såväl som den politiska ledningen.

Oppositionskritik

Missnöjet hos de anställda har föranlett oppositionspolitiker i den största medlemskommunen att engagera sig i ärendet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Linköping kräver helt enkelt en nystart för RTÖG. Man har nyligen presenterat ett flertal åtgärder för att lösa de problem som finns inom Räddningstjänsten Östra Götaland.

– Vi tar de anställdas och fackens oro på allvar och vi vill därför se en nystart för förbundet och presenterar tre punkter med åtgärder, säger Muharrem Demirok (C), Paul Lindvall (M) och Sara Skyttedal (KD) unisont och fortsätter.

– Vi kräver en ny ledning genom förändringar i ledningsgruppen. Ansvaret kan inte läggas helt på en person utan på hela ledningsgruppen. Det behöver därför ske förändringar i hela ledningsgruppen för att lösa de problem som finns. Vi kräver också att direktionen ställer sina platser till förfogande. Det största ansvaret ligger främst på ordförande och vice ordförande i direktionen, men vi kräver att hela direktionen tar sitt ansvar och ställer sina platser till förfogande.

Inte eniga

Kommunstyrelseordförande i Norrköping, tLars Stjernkvistt, tycker att att Linköpingstrojkans utspel är omdömeslöst.

– De ägnar sig åt politisk pajkastning. Det är naturligtvis allvarligt att så många anställda är missnöjda men det är ändå ägarna i gemenskap som måste ta tag i problemen. Det inger inget förtroende att börja spela ut partipolitik innan medlemskommunerna har agerat, menar Lars Stjernkvist.  Något som man nu försöker göra efter den kritik som personalen har riktat mot ledningen.

RTÖG:s direktion tar framhandlingsplan

Räddningstjänsten Östra Götalands direktion har på ett extra direktionsmöte beslutat att ge förbundsdirektör Håkan Dahm i uppdrag att ta fram en tids- och resurs satt handlingsplan för ett djupgående arbetsmiljöarbete med ett tydligt medarbetarperspektiv. Denna handlingsplan ska redovisas vid nästa direktionsmöte som är den 26 januari 2017.