Fortsätter kampen mot spritbussarna

Polisinspektör Joakim Stenman som arbetar på polisen i Linköping har nu tilldelas Stöldskyddsföreningens polisstipendium för projekt ”Bus stop” som fokuserat på organiserad alkoholsmuggling.

Problemet med bussar som åker genom länet fyllda av billig och insmugglad alkohol är ett långt större problem än vad folk i gemen är medvetna om, menar Joakim Stenman, polis i Linköping, då vi pratas vid efter att det blivit offentligt att han nu prisas för sitt arbete med att minska flödet av billig öl och sprit i länet.

– Kort sagt, vill man stötta grov brottslighet då ska man befatta sig med den här typen av brottslighet. Jag tror inte folk i allmänhet vet vilket besvär vi har med just den här typen av smuggling, säger Joakim Stenman som har sin tjänst på polisens ungdomssektion. Självklart är han väldigt glad för att blivit prisad för det arbete han lagt ner.

Motiveringen lyder...

– Det är alltid roligt att man får uppmärksamhet för det man gör. Prispengarna kommer jag att använda till att fortbilda mig inom just det här området. Jag tänkte att jag skulle åka ner till tullen i Helsingborg och se hur det arbetar och sedan så måste vi nog försöka påverka våra politiker i den här frågan ochskå, menar Joakim Stenman vidare. Motiveringen till varför han fått priset lyder som följer:

”Polisinspektör Joakim Stenman vid Polismyndigheten i Östergötland erhåller SSF:s Polisstipendium 2014 för sin metod för att bekämpa alkoholsmuggling. Metoden ”Bus stop” har utnyttjat inpassering i landet ur ett underrättelseperspektiv. I samarbete med Tullen har misstänkta bussar blivit kontrollerade av polisen och arbetet har lett till mycket goda resultat. Joakim har fått samverkande myndigheter och samhället i stort att få samsyn runt problematiken och genom projektet indirekt förebyggt andra typer av brott som förekommer vid alkoholkonsumtion bland unga. Resultaten är mycket goda. Bland annat har 15 ton alkohol i Linköpingsområdet beslagtagits och detta har i sin tur bidragit till att smuggling av alkohol till ungdomar har minskat.”

Stor hjälp

Projektet har bidragit till att ett flertal personer nu är identifierade och misstänkta för grovt smugglingsbrott. Projektet har goda förutsättningar att spridas till andra delar av Sverige genom ett ökat internationellt samarbete. SSF:s polisstipendium delas ut årligen till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggande insatser. Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande. 2014 delas stipendiet ut till två stipendiater om vardera 25 000 kronor. Andra samverkanspartner i projektet har varit Skattemyndigheten och Försäkringskassan.