• Projektet inleddes våren 2014 och ska vara färdigt 2017. Foto: Tommy Pettersson

Förvandlingen av Berzeliusskolan

För tre år sedan började Lejonfastigheter att bygga om Berzeliusskolan i Linköping.

Från en äldre skola med föråldrad planlösning till en framtidens skola med modernare, ljusare och flexibla lärmiljöer anpassade till dagens undervisning.

Sista etappen inledd

Nu inleds den sista etappen då det kommunala bolaget bygger Navet som ska bli den naturliga huvudentrén och mötesplats som skolan idag saknar.

Den sista etappen av ombyggnationen av Berzeliusskolan börjar nu när Lejonfastigheter bygger den nya entrén till skolan som kallas Navet.

Under hösten 2016 kommer man också att påbörja arbetet med utemiljön. Ett arbete som löper parallellt med bygget av Navet fram till höstterminen 2017 när framtidens skola står klar.

– Projektet löper väl. Vi har en tät dialog och möten med verksamhet och rektorer så att alla ska veta vad som händer och känna att vi gör det här tillsammans. Skolans flyttkoordinator, Svante Gundberg, är guld värd. Han har koll på allt som rör verksamheten, vilket är viktigt i ett sådant här omfattande projekt. Vi vill göra detta så smärtfritt som möjligt för elever och personal, säger Cecilia Arkhed, projektledare på Lejonfastigheter

Entré saknas

I dag saknar Berzeliusskolan en naturlig huvudentré. Med byggandet av Navet får skolan en mötesplats för såväl elever som personal. Navet länkar också samman hus D och H och blir den enda utbyggnaden på skolan i detta projekt.

Skolan, som byggdes under 1950-talet, hade en planlösning som inte var anpassad efter dagens undervisning, där lokalerna inte nyttjades maximalt och tekniska installationer var i behov av modernisering.