• Maria Elmwall finns i miljöklustret vid resecentrumet. Foto: Stefan Hedström
  • Energikontoret delar lokaler med ett flertal likasinnade organisationer. Foto: Stefan Hedström

Fossilfria lantbruk i siktet

Energikontoret i Östra Götaland är ett av fjorton stycken kontor i Sverige med samma uppdrag men med naturliga och regionala variationer i verksamheten.  Man ska hjälpa till med att uppnå regionens klimatmål genom att bistå företag, kommuner och landsting med information och ändamålsenliga projekt om hur man sparar energi.

Ett av de mer spännande projekten som bedrivs just nu är ett projekt som handlar om att utveckla en modell för hur fossila bränslen i lantbruksföretag kan ersättas av förnyelsebara energikällor.

Tre utvalda lantbruk

För att pröva modellen i verkligheten har man valt ut tre östgötska lantbruk, Smedberga Gård, Jolstad gård och Kasta Gård som ska pröva andra energikällor än de fossila. Gårdarna ligger i Motala och Vadstena.

– Gårdarna är spannmålsgårdar de producerar vete, raps och råg till största delen. Men de producerar också bränsle och testar olika bränslen på gårdarna vilket innebär att de har stor erfarenhet att köra maskiner med olika drivmedel, säger Maria Elmwall projektledare på energikontoret.

– De här gårdarna har jobbat med det här sedan 2006 men i projektform började man 2011 och ska fortsätta med det till september 2014. De här gårdarna har gemensamt ersatt 40 000 liter diesel i maskinanvändningen och nästan 24 000 liter eldningsolja till sin spannmålstorkning.

Vad händer sedan?

Gårdarna har tillsammans 635 hektar konventionell odling spannmål och oljeväxer. Gårdarna har också ställt krav på leverantörer och inköpta transporter att de ska köra på fossilfritt bränsle och om man inte gör det så väljer man helt enkelt en annan leverantör. Projektet ska ut på en Sverigeturné för att visa att det går att ta ansvar för klimatet lokalt. Man kommer även att färdigställa en handbok som kan användas av företag och i utbildningar.

– AgroÖst är ägare till projektet och det finansieras av Europeiska jordbruksfonden och Jordbruksverket. Gårdarna får inte några ekonomiska bidrag från projektet utan stimulansen blir till genom de vinster man kan dra i den egna näringen, berättar Maria Elmwall.