• År 2030 ska Sverige ha en fossilfri fordonsflotta. Jordbruksmaskiner är redan på gång. Foto: Karolina Ekström

Fossilfritt lantbruk år 2030

Till år 2030 är målbanderollen uppsatt. Då ska Sverige ha en fossilfri fordonsflotta och, naturligtvis, även ett fosilfritt lantbruk. Riktpunkten är satt nationellt och Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med bland andra LRF, håller en projektverkstad den 21 oktober för att diskutera förslag på vad som krävs för att nå målet.

En del av målsättningen gäller gods- och persontransporter samt givetvis även jordbruksmaskiner.

–Lantbruket är självfallet en viktig producent. Jag vet att vissa jordbruksmaskiner redan går på RME, ett biobaserat drivmedel så biogasbränsle har till exempel redan en koppling till jordbruket. Jag är ingen expert på hur jordbruket ska hantera förändringen men tanken är att projektverkstaden ska leda till att olika förslag diskuteras, säger Erik Gotborn, energistrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Startskottet går nu

Seminariet ska hantera frågor såsom hur man skapar en infrastruktur som tillåter laddning eller tankning med fossiloberoende bränslen samt hur konsumenten enkelt kan välja fossiloberoende.

–Köper man en bensindriven bil eller en dieselbil idag så håller den i ett visst antal år framöver. Vi måste börja nu för att hitta lösningar. Klimatförändringen är en realitet anser de flesta. Alla har ett ansvar gentemot miljön, säger Erik Gotborn.

Brainstorming

Ytterligare punkter på dagordningen för seminariet rör hur man genom upphandling kan bidra till ett fossilfritt Sverige samt hur man specifikt kan arbeta med godstransporter.

–Vi kommer att brainstorma för att se vilka förslag som kommer upp och vilka förslag som kan realiseras, säger Erik Gotborn.