FP till S: Hur vill ni ha det med fria skolvalet?

Folkpartiet anser att Socialdemokraterna är otydliga och inte svarar fullt ut på frågan om vad som händer i Linköping om det fria skolvalet försvinner. Frågan har sin grund i att Socialdemokraterna i Skåne har beslutat att man är emot det fria skolvalet. Detta med motiveringen att föräldrars rätt att välja skola har lett till försämrade resultat och till en ökad segregation.

Så resonerar de trots att Pisa-undersökningen och flera internationella forskare slår fast att det fria skolvalet inte är orsaken till de sjunkande skolresultaten i den svenska skolan. Därför ställer sig nu Folkpartiet frågan hur Socialdemokraterna i Linköpings kommun ställer sig till det fria skolvalet.

– Det är så viktigt att kunna välja själv. Det valet behöver inte politikerna göra åt barnen och deras föräldrar. I Linköping har 17 procent av eleverna i grundskolan, 2 429 stycken, valt att gå i en friskola. De barnen och deras föräldrar måste få svar på om de ska få fortsätta välja skola, eller om kommunpolitiker och skolbyråkrater ska göra det åt dem. Vi i Folkpartiet ser ingen logik i att inskränka den fria viljan på det här viset, säger Rebecka Gabrielsson, Folkpartiets toppkandidat till kommunfullmäktige.

Betala resvägen själva

I sitt förslag till budget för Linköpings kommun för perioden 2013-2014 föreslog Socialdemokraterna att det barn eller ungdom som väljer en annan skola än den man hänvisats till och som bor långt från den skola man valt måste betala skolresan själv.

– Det blir då en klassfråga. Har föräldrarna råd att betala för busskortet eller inte? Om S-förslaget blir verklighet blir barnen då tvingade att gå i den skola som de hänvisats till av kommunen. Vi jobbar hårt på den här frågan, och vill förstatliga skolan. Det krävs ett omfattade arbete med rektorers och lärares ledarskap för att få en skola som inte leder till segregering.