• Linköpingshistorikern Cai Svensson använder minnesfragment för att skapa en tydligare bild av hans barndom. Foto: Dennis Petersson
  • Boken "Nog var det så" innehåller 600 minnesfragment som författaren hoppas ska skapa en helhet för många. Foto: Dennis Petersson
  • Hans minnen spänner sig från födseln till årskurs 6. Foto: Dennis Petersson

Fragment från en bortglömd tid

Kan minnen från en Linköpingsbos barndom ge en tydligare bild av vår historia? Det tror Cai Svensson, som nyligen gett ut boken "Nog var det så", innehållande 600 fragment av vad han själv kallar en folkhemsk uppväxt. – Jag hoppas människor ska bli inspirerade att själva minnas från olika perioder, säger historikern.

Med hopp om att fånga 1950- och 1960-talsandan började Cai Svensson skriva om sin barndom, barndomen på Klarbärsgatan i Linköping. Den första tanken var att skapa en roman, men efter inspiration från akademiledamoten Peter Englund kom han på andra tankar. Han började minnas fritt, om allt mellan himmel och jord, och kort därefter hade han antecknat 600 minnesfragment som han nu har sammanställt i sin nya bok "Nog var det så - Fragment från en folkhemsk barndom".

– Att göra en sammanhängande berättelse anses inte längre metodiskt bra, då gör man våld på det som faktiskt hände. Samtidigt är det inte bara en själv som har monopol på sin egen uppväxt, utan det finns flera personer som har uppfattningar om den, så därför valde jag att skriva fragment som möjligen bildar en helhet, berättar Svensson.

Vanliga folket

Författaren anser att det omdebatterade svenska folkhemmet, som han själv växte upp i, är relativt outforskat. Ett antal avhandlingar har gjorts genom åren, men med ett ovanifrånperspektiv. Genom minnesfragment kan det vanliga folket få sina röster hörda.

– Många är förvånade över vad jag skriver, att jag kommer ihåg så mycket, och jag är själv förvånad att jag fick ihop 600 fragment på tre till fyra månader. Jag minns väldigt tydligt och starkt vissa saker och det är dessa som finns med i boken. Nu hoppas jag att fler människor ska bli inspirerade till att själva minnas från olika perioder och göra vår historia mer komplett.

Gräsrotsnivå

"Nog var det så att vi länge började varje skoldag med morgonbön. Vi sjöng då alltid Din klara sol går åter upp". Detta är minnesfragment 206 ur Cai Svenssons bok. Nu vill han uppmana fler att skriva om vår kära stad här på Östgötaslätten.

– Det skulle vara intressant om fler skrev om Linköping från gräsrotsnivån, från alla årtionden som är möjligt, avslutar han.