Frågorna som glömdes bort

Förra veckan presenterades ett diskussionsunderlag för Sveriges framtida indelning. Förslaget är att Östergötland ska slå ihop med Jönköping, Kalmar och Kronoberg. Den 30 juni ska ett skarpt förslag presenteras och tanken är att de nya länen och landstingen ska bli verklighet den 1 januari 2019. Indelningskommitténs ledamöter Barbro Holmberg och Kent Johansson har haft fyra utgångspunkter som tyvärr inte är tillräckliga.

Sjukvården är en av utgångspunkterna. Det är en viktig fråga, vilket är tydligt då Östergötland tillsammans med Jönköping och Kalmar redan i dag utgör en sjukvårdsregion. Sex storregioner kommer innebära större och mer specialiserade sjukhus, men det resulterar även i att sjukhus måste lägga ner som leder till en annan personalsituation.

Det är ett för stort fokus på sjukvård och omsorg. På vägen har tillväxten hamnat i skymundan. För att få ett brett skatteunderlag är det oerhört viktigt att tänka på infrastruktur och kompetent arbetskraft. Trots att det kommer färre flyktingar till Sverige nu jämfört med i höstas, på grund av regeringens dramatiskt hårda åtgärder, kvarstår det faktum att många nyanlända är här. Det leder tillbaka till tillväxten. De nyanlända är en stor resurs som kan bidra till att fylla de kompetensluckor som finns på arbetsmarknaden. Nu när Sverigekartan ritas om är det nödvändigt att tänka på hur verkligheten ser ut.