• Skulptur vid Tornby Park: Ovalen av Elli Hemberg.
  • Företagsparken ligger strategiskt inbäddad i Tornbyområdet.

Från Tornby till Mörtlösa

För inte allt för länge sedan var det en stor politisk träta om var Linköpings nya industri- och handelscentrum skulle byggas ut. Striden stod då, på 1970–talet, mellan Mörtlösa och Tornby.

Under 1980- och 1990-talen byggdes Tornby ut rejält i takt med att Linköpings befolkning och BNP växte. I Mörtlösa däremot stod det still under en längre period.

Växer överallt

Idag 2013 finns det ingen motsättning längre mellan de båda områdena. Kommunen når snart 150 000-gränsen för invånarantalet och en kommande Ostlänk har satt igång en febril aktivitet och tillväxtoptimism på alla områden.

När det nya resecentrumet och infrastrukturen växer fram kommer staden att växa även på andra sidan Stångån/Kinda kanal. Idag har Linköping en flerkärnig handelsutbyggnad men Tornby är dock större än så länge.

Näst störst i Sverige

Tornby är, med sina 350 hektar, Linköpings största sammanhängande arbetsområde. Inom Tornby finns cirka 450 företag med tillsammans 6 000 förvärvsarbetande. Tornby har successivt vuxit ut från Steningeområdet mot motorvägen. Området var ursprungligen tänkt som ett traditionellt industriområde, men den nordvästra delen har efter hand utvecklats till ett av landets största centra för extern handel. Här finns flera stormarknader varav IKEA, ICA Maxi, Coop Forum och Biltema är de största. Handelsområdet vidgas successivt österut och det byggs som aldrig förr.

Företagsparker

Tornby företagspark som började byggas 2011 ägs och förvaltas av fastighetsföretaget Corallen vilket ligger mitt i Tornby. Bredvid bostadslägenheterna i Tornby Park och längs med Gillbergavägen finns ett antal företag inkilade i ett kluster. Närheten till annan service och produktion gör att området är synnerligen attraktivt. Tack vare den nu väl utbyggda infrastrukturen erbjuder även företag hög tillgänglighet för sina kunder.