• Kristina Edlund kan konstatera att den öppna arbetslösheten sjunker i flera stadsdelar. Foto: Tommy Pettersson

Från utanförskap till jobb i Skäggetorp

Nu kommer det glädjande siffror kring sjunkande arbetslöshet i den annars hårt utsatta stadsdelen Skäggetorp.Den öppna arbetslösheten i Linköping är fortsatt låg och dessutom minskar den i flera stadsdelar inte enbart i Skäggetorp.

Den öppna arbetslösheten minskade i 10 av 22 stadsdelar mellan 2015 och 2016 och i Skäggetorp har den relativt höga arbetslösheten sjunkit successivt sedan den högsta noteringen 2011, då 9,4 procent var öppet arbetslösa.

Successiv minskning

Sista mars i år var den siffran nere på 7,2 procent. Om man räknar med arbetssökande i program med aktivitetsstöd blir siffran högre men även här har det skett en successiv minskning de senaste åren.

– Det är väldigt glädjande att arbetslösheten sjunker i Linköping. Att minskningen varit särskilt stor i Skäggetorp är oerhört positivt och innebär ett kvitto på att Linköping är på väg åt rätt håll och mot målet om att bli en mer sammanhållen stad med minskade klyftor. Vi kommer att fortsätta arbetet med att få fler i våra utsatta stadsdelar i arbete. Varje individ som går från utanförskap till sysselsättning är en vinst för hela Linköping, säger kommunstyrelsens Kristina Edlund (S).

En liten minskning

Vid sista mars i år var andelen arbetssökande 18-64 år utan arbete (öppet arbetslösa) 2,4 procent av befolkningen i kommunen. Det är samma nivå som vid samma tidpunkt året innan och för arbetssökande 18-64 år utan arbete samt arbetssökande i program med aktivitetsstöd utgör 4,6 procent av befolkningen, vilket är en liten minskning.