• Cecilia Gyllenberg Bergfasth på promenad i det nya naturreservatet. Foto: Tommy Pettersson
  • Här möts Vallaskogens naturreservat och Vallastaden i skön förening. Foto: Tommy Pettersson

Från Vallaskogen till Vallastaden

Naturreservat utvidgas

Vallaskogen har varit Linköpingsbornas egna skog och ett oerhört populärt strövområde i 60 - 70 år. Vallaskogen har också varit aktuellt i över femtio år när det gäller frågan om vilket användningsområde som skogen ska ha.

Redan på 1950 -talet då privatbilismen gryende tidsålder inleddes fanns det tankar på att bryta igenom skogen med en så kallad ringled. Men det var först när generalplanen 1968 presenterades som det blev ett reellt hot mot den gröna lungan.

Föreningen Alternativ stad väckte tidigt opinionen mot motorvägsbygget, både i slutet av 1960 talet och sedan ett antal gånger under 1970 -talet. Under 1970 och 80-talet växte den folkliga förankringen i motståndet. Aktionsgrupper växlade om genom åren. Man samlade in namn och demonstrerade mot politiker och tjänstemännens "bilsynthet".  Det var ett mostånd där Valla ponnyklub och valla folkhögskola gick i spetsen men även många partier och miljögrupper fylkades under tallkronorna uppe i Vallaskogen.

Vann folkomröstningen

Motståndet mot ringledsivrare och matarleder fortsatte fram till folkomröstningen 1989. En folkomröstning där asfaltsförespråkarna fick storstryk och Vallaskogens vänners Nej-alternativ vann med hela 74 procents stöd.

Till slut tvingades kommunfullmäktige plocka fram ett naturreservatsbeslut för den kommunala delen av skogen. Naturreservatet inrättades 1994 och vägfrågan var därmed avfärdad i politiskt formella sammanhang.

År 1997 lade den militära verksamheten ner i Linköping och den andra delen av Vallaskogen blev då möjlig att använda som rekreationsområde. Köpet från militären 2002 möjliggjorde att man i översiktsplanen 2003 kunde förslå att marken skulle vara ett naturreservat införlivat med Vallaskogens befintliga reservat. Nu 2017 har man tagit det definitiva beslutet och utvidgat naturreservatet i Vallaskogen.

Biologiskt kulturarv

På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet togs det historiska beslutet om föreskrifter för det utökade naturreservatet  samt en ny ambitiös skötselplan för hela skogen. Kultur och fritidsnämndens ordförande miljöpartisten Cecilia Gyllenberg Bergfasth var själaglad över beslutet.

– Hela Vallaskogen är viktig för oss som rekreationsområde och en lunga i staden. Folk som strövar, tränar eller bara söker lugn och ro behöver en plats att var på i närområdet, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth och fortsäter.

– Jag är också väldigt glad över att torpet Jonsbo tas i bruk och restaureras. Vi kommer senare att diskutera vilken verksamhet vi kan tänkas ha i huset.

Förbjudet att framföra motorfordon

I området har man hittat 54 rödlistade arter och skogen har ett kulturhistoriskt värde med gravar, boplatser, stensträngar och hålvägar från järnåldern. Området har även ett biologiskt mångfaldsvärde som nu ska skyddas från mänsklig betong och intrång.