• Fri fiskpassage vid Malfors är inte aktuellt. Foto: Tommy Pettersson

Fri fiskväg i Motala ström och Svartån

I förra veckan genomförde Vattenråden i Motala ström och Svartån en informationsdag för politiker och tjänstemän kring temat fria fiskvandringsvägar och Faunapassager i de vattensystem som vattenråden har ansvar för.

Informationsdagen var uppdelad i två delar. En del på torsdagen där beslutsfattare från Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby samt myndigheter som Region Östergötland, länsstyrelsen i Östergötland åkte buss till särskilt utvalda platser.

Turismeffekter

Man besökte under rundturen exempel på hur man kan ordna ett exklusivt sport fiske som kan ge goda inkomster och arbetstillfällen för regionen.

– Även de kraftindustrier som finns i regionen deltog Tekniska verken, MSE och Holmen. Den buss som tog deltagarna till olika exempel på var man kan genomföra åtgärder var fullsatt vilket var glädjande. Fria fiskvandringsvägar kan skapa hållbara arbetstillfällen och landsbygdsutveckling om de byggs, säger Anders Rockler i ett pressmeddelande från Vattenråden i Motala ström och Svartån.

Tung lunta

På bussen informerade Claes Wadsten alla beslutsfattare om de åtgärder på besöksplatserna som är föreslagna i den 400 sidors utredning som vattenråden i Motala ström och Svartån genomfört under 2014.

Efter alla studiebesök avslutades resan på konsert och kongress där man tillsammans med allmänheten inledde del två på dagen med besök på en minimässa innan kvällens föredrag började. Där fick man höra föredrag från Region Östergötland, Sportfiskarna, Länsstyrelsen, Naturskyddsförening.

Återkommande tema i föredragen var hur man skall skapa en bättre miljö och utnyttja nämnda vattensystem för att ge invånarna i regionen unika naturupplevelser samtidig som man skapar många arbetstillfällen.