• Fortbildare Carina Brage, från Naturskoleföreningen, höll i fortbildningen som ägde rum i Linköping under förra veckan. Foto: Dennis Petersson
  • Idrottslärarna Therese Lundqvist-Jones och Urban Bendegard vad två av de cirka 40 deltagarna. Foto: Dennis Petersson
  • Utomhuspedagogik och friluftsliv i skolan är viktiga frågor. Foto: Dennis Petersson
  • Hunden Trulte var gruppens maskot under fortbildningsdagarna. Foto: Dennis Petersson

Friluftsliv – en viktig del av skolan

"Man kan ha alla ämnen utomhus"

Skolans undervisning påverkar dess elever i allra högsta grad, och i en allt mer stillasittande vardag är inkluderingen av utomhuspedagogik och friluftsliv viktigare än någonsin. Därför arrangerade Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna en fortbildning i Linköping, som lockade ett 40-tal pedagoger ut i naturen.

– Det här är viktigt ur flera olika aspekter, dels för att vi sitter still för mycket, när man är ute rör man ju på sig, men det är även viktigt att inkludera friluftslivet i alla ämnen. Det är inte "någon annan" som behöver göra det, eller bara idrott och hälsa, där det tydligt finns med i läroplanen, utan man kan ha alla ämnen utomhus, men då kommer man ju till nästa fråga, vad är friluftsliv? Det är något vi diskuterar här idag, säger naturskoleföreningens fortbildare Carina Brage när vår tidning besöker utbildningen vid Naturcentrum strax intill Trädgårdsföreningen.

Inspiration

I åtta år, sedan 2009, har föreningarna spridit kunskap till över 7 000 pedagoger i över 120 kommuner. Med fortbildningarna "Mer friluftsliv i skolan" och "Skogen som klassrum" har de inspirerat till ökad förståelse kring vikten av utomhuspedagogik i den svenska skolan, men fortfarande finns det utrymme till förbättring.

– Vi har sett att det finns behov av de här utbildningarna då vi i skolvärlden tappar det här med att vara ute i naturen, på ett enkelt vis. Huvudsyftet är att barnen ska få en relation till naturen, den är ju svår att beskriva, så eleverna måste själva få uppleva den. På det sättet utbildar vi personer som är rädda om sin omgivning, vilket ger förutsättningar för ett hållbart samhälle, säger Brage.

Microäventyr

Under fortbildningens två dagar i Linköping stod allt från allemansrätten och artkunskap till matlagning och vindskyddsbyggande i fokus, och två av deltagarna var idrottslärarna Therese Lundqvist-Jones och Urban Bendegard från Söderköping.

– Friluftsliv inom idrott och hälsa är viktigt, speciellt i den digitaliserade värld vi lever i just nu, att barnen får komma ut i naturen och aktivera sig, samtidigt som de får förståelse för den, säger Urban och Therese fyller i: 

– Det blir allt färre barn som är ute och leker i skogen på samma sätt som förr, vilket gör att det blir svårare att förstå att vi måste ta hand om vår närmiljö för klimatets skull. Med den tidsbrist som finns inom skolan är det viktigt att ta tillvara på de små tillfällen man har för att ge sig ut på, vad jag kallar, microäventyr, alltså det friluftsliv som blir till i vardagen.

Trygga lärare

Under 2017 kommer föreningarna att utbilda nära 400 pedagoger, inte bara för att ge kunskap, utan även mod.

– Många lärare tycker det är lite otäckt att gå ut med gruppen, man törs helt enkelt inte undervisa utomhus, och därför är det viktigt för oss att ge dem en trygghet att våga, avslutar Brage.