• Redan nu kan ana att det byggs om i kvarteret Boas. Foto: patrik Ekström

Frimurarna bygger ut

Nu byggs det till i kvarteret Boas där det anrika Frimurarhotellet ligger som en stor gotisk borg mitt i centrum. 52 nya rum och terrass ska det står klart i februari 2017.

Frimurarhotellet med de tillhörande logelokalerna stod klart redan 1912 och invigdes då av Oscar II som hade med sig det frimureriska ljuset från sitt säte i Stockholm. Sedan dess har det bedrivits både hotell - och ordensverksamhet i huset. Två tillbyggnader har gjorts, dels 1970 och sedan 1983. Både tillbyggnaderna och huset i sig är skyddat och får vare sig rivas eller förvanskas.

Scandic expanderar

– Scandic fortsätter att expandera i Linköping och utökar nu med 52 hotellrum tillsammans med en exklusiv konferensanläggning och terrass, med möjlighet till konferenser och banketter för upp till 300 personer, på Scandic Frimurarhotellet. Scandic kommer efter utbyggnaden ha totalt 625 hotellrum och 1400 bäddar i Linköping, säger Roshan Malalatunga, General Manager för Scandic som även poängterar hur viktigt Linköping är för Scandic.

En byggnad av högsta klass

Den nya byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad i högsta klass, alltså som en mycket energieffektiv och långsiktigt hållbar byggnad. Den blir sannolikt Linköpings första byggnad i högsta miljöklass. För våra hyresgäster är miljöaspekterna avgörande.

Fyra vångar upp

Byggnaden uppförs i fyra våningar jämte en mot staden från fasadliv indragen takvåning. Vidare byggs två källarplan med parkeringsgarage. Sammanlagt blir det 135 parkeringsplatser. Dessutom byggs, med egna entréer från S:t Larsgatan respektive Klostergatan, moderna kontorslokaler med närmare 200 arbetsplatser. Byggstarten gick redan den förste december 2014 och nu väntar två års byggnation och inflyttning blir den förste februari 2017. Många fester har hållits i de anrika lokalerna och nu på lördag firar företagarna sitt 150 års jubileum som Linköpings Posten tidigare berättat om.

Jerry Prütz

jerry.prutz@linkposten.se