• Halva årskurs sex vid Hagbyskolan visade stolt upp sina loppisfynd. Foto: Jerry Prütz

Gamla grejer i nya kläder

Under ett par veckor har årskurs sex på Hagbyskolan ställt ut sina återvunna loppisfynd på Stadsmissionen. Detta som ett led i undervisningen och för att få ett mer hållbart samhälle.

Hagbyskolan i Linköping gör som så många andra skolor och undervisar sina elever om att hushålla med jordens resurser. Marie Carlegrim som är slöjdlärare på Hagbyskolan berättar om att det började som en tanke hos henne och hennes slöjdlärarkollega på skolan för att sedan bli till ett projekt där eleverna var delaktiga från dag ett. Eleverna fick 50 kronor att handla för på Stadsmissionen, något som födde tankar hos klassen om att gå på loppis och fynda eller som en av eleverna uttryckte det "det kommer jag göra när jag blir vuxen, gå på loppis och göra fynd". Eleverna berättar att projektet tagit sin lilla tid men att det nog mest berott på att man bara har slöjd en gång per vecka.

Arbeta för hållbarhet

– Eleverna har varit väldigt entusiastiska och tyckt att detta varit väldigt roligt, menar Marie Carlegrim. En av tjejerna i klassen uttrycker "vi måste verkligen arbeta för ett hållbart samhälle i framtiden" och ser så där härligt säker ut på sin sak som bara en sjätteklassare kan göra. Utställningen visar prov på nytänkande, kreativitet och känsla för vad som är möjligt och inte. Här hittar man mobilladdare, papperskorgar, klädhängare och mycket mer.