• Bygget av en ny våning pågår för fullt. Foto: Tommy Pettersson

Gamla Riksbankshuset höjs en nivå

Gamla Riksbanken i kvarteret Fonden byggdes i slutet på 1980-talet har, parallellt med Gamla, gamla brandstationen och Engelska skolan blivit lite av ett landmärke för hela området.

Men byggnaden kommer att förändras en smula. Det pågår just nu en intensiv ombyggnation av Riksbankshuset.

Lång process

Idén att bygga på en våning på byggnaden fanns redan från början när Botrygg köpte fastigheten 2010. Projektering startade i augusti 2014 och när Rambölll skrev avtal med Botrygg om att hyra lokaler juni 2016 tog projektet ny fart. Hela projektet beräknas färdigt till oktober 2017.

– Jag har varit med i projektet sen starten 2014, det är otroligt spännande att det äntligen är igång. säger projektledaren Linnea Karlsson och fortsätter.

– Det är en väldigt speciell byggnad, berättar projektledaren Linnea Karlsson. Huset är inte Q-märkt men det var en känd svensk arkitekt som ritade huset. På grund av detta har vi kopplat in en byggnadsantikvarie så att vi på bästa sätt kan bevara originaliteten i byggnaden. När det är färdigt kommer man nästan inte kunna se att det är ett påbyggt våningsplan.

Plan flyttas

Hela byggnaden kommer att få en ny fjärde våning och takvåningen som funnits på nuvarande plan 4 flyttas upp till plan 5. Totalt sett omfattar projektet ca 1400 kvadratmeter nytt kontor, där Ramböll har den största delen.

– Sett utifrån kan man se att projektet har tagit fart, ställning har monterat längs fasaderna och redan i nästa vecka kommer första leveransen av prefabricerade väggar som ska ställas på det gamla takbjälklaget. För att minimera störningarna för de som arbetar i byggnaden kommer större delen av arbetet ske mellan klockan 17 och 22 i början av projektet.