• Den gamla simhallen behöver fixas till för att hålla fram till 2021. Foto: Tommy Pettersson

Gamla simhallen lappas och lagas

Ny badanläggning klar 2021

Under år 2021 beräknas den nya simhallen stå färdig på Folkungavallen, intill Tinnerbäcksbadet, som blev den slutliga placeringen. Fram till 2021 kan man bada i den nuvarande simhallen men den behöver fräscha upp lite grann.
nfastigheter genomför därför en rad olika renoveringsåtgärder i simhallen för att den ska fungera tillfredsställande fram tills att den nya simhallen är på plats.

Rustas för 2016

Ägaren Lejonfastigheter har börjat med diverse underhållsåtgärder och insatserna genomförs under sommaren och hösten 2015. Tidsplaneringen är gjord för att minimera riskerna för driftstopp och oplanerade stängningar under kommande år.
–Nu när beslut har fattats kring placering av ny simhall tar vi ett helhetsgrepp kring underhåll för att rusta nuvarande simhall för nästkommande år.
 Insatserna vi nu genomför skapar förutsättningar för oss och verksamheten att erbjuda Linköpings medborgare en bra badmiljö i väntan på den nya simhallen, säger Christian Modin, underhållschef på Lejonfastigheter.

Parallellt upplägg

De åtgärder som Lejonfastigheter nu genomför är bland annat renovering av taket tillhörande Äventyrsdelen, byte av styr- och reglerutrustning samt elinstallationer som ska förnyas.
Insatserna medför att Äventyrsdelen kommer att hållas stängd från och med vecka 26 och öppnas åter under hösten. Alla annan verksamhet i anläggningen kommer att fortlöpa som tidigare.
För att nyttja stängningen effektivt utför Lejonfastigheter ytterligare insatser i simhallen, för att undvika kommande stängningar. Bland annat genomförs renovering av pelare, byte av trasigt kakel och klinker samt tekniska installationer ses över.