• Fastighetsägaren Ågruppen vill riva och bygga nytt här. Foto: Tommy Pettersson

Gammal saluhall får nytt liv

När man nu antagit en ny detaljplan för innerstaden så kommer fastigheten Delfinen 2 att byggas om. samt kommer den del som vetter mot Klostergatan att rivas för att sedan innehålla byggas upp igen och inrymma både lägenheter och restauranger.

Delfinpalatset är det fina huset vid Trädgårdstorget. Där inrymdes mellan åren 1888 och 1967 både en saluhall och en fiskhall. Totalt innehöll huset då för tiden dryga 80 rörelser eller som man i dagligt tal skulle säga, handelsbodar. På den sidan som löper längst Klostergatan ligger en byggnad som är uppförd åren 1969 till 1970. Denna är av betydligt sämre kvalitet varför man nu undersöker möjligheten att riva densamma. Detta för att ge plats åt 45 lägenheter som fastighetsägaren vill bygga samt att ge möjlighet till att i bottenvåningen öppna restaurangverksamhet eller affärer. Ett återställande av byggnadens karaktär och funktioner på markplan kommer även att tas upp i den nya detaljplanen.

Roligt projekt

– Det här är ett verkligt roligt projekt att arbeta med på flera sätt. Dels gör vi city vackrare samt att vi dessutom ger möjlighet för flera personer att få bo centralt. Vi tittar även över möjligheten av att kunna bygga på höjden, säger Elias Aguirre, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, inför nästa nämndmöte. Elias Aguirre menar även att Klostergatan som har stora möjligheter till att bli ett nytt promenadstråk som kommer att öppna upp för ett mer levande centrum.

Öppna upp

– Vi vill ge möjligheter att öppna upp för ytterligare butiker, kaféer och kulturliv vilket jag tycker behövs och att man breddar stråken mot att bara vara inriktat på det som händer på och kring Ågatan, fortsätter Elias Aguirre.

Ågruppen

Det är fastighetsägaren Ågruppen som vill riva och bygga nytt dels genom en påbyggnad på den del som ligger mot Klostergatan samt även att inreda några mindre lägenheter på det vindsplan som vetter mot Trädgårdstorget. Allt beräknas vara klart sent 2017 eller möjligen tidigt 2018.