• En överstelöjtnant var ställföreträdande chef på regementet. Här i tältet har dock inte ”Lövet” vilat. Foto: Tommy Pettersson
  • 2018 öppnar man i Gamla Linköping. Foto: Tommy Pettersson.

Garnisonsmuseét stänger och flyttar

Turerna har varit många och segdragna men nu är det klappat och klart med flytt av Garnisonmuseét från dess nuvarande plats vid Ekkällan till Gamla Linköping. Claes Henrik Löfgren ordförande i styrelsen är nöjd med det beslut som nu kommer att bli verklighet men han har mycket att önska när det kommer till kommunikationen kring museet.

Det som från början var ett medborgarförslag har nu blivit verklighet. Garnisonsmuséet är en liten bortglömd pärla precis mellan Ekkällan och Djurgården, vid den rondell som kan ta dig till både Tingsrätten, US och polishuset. En liten pärla och en viktig del när det kommer till att berätta om Östergötlands och Linköpings historia, hur vi blev den stad vi sedan blev.

Militären viktig

– Tror du verkligen att vi hade haft Saab, Universitet och Sjukhuset om inte vi haft de olika förbanden här i Linköping, säger Claes Henrik Löfgren, ordförande i styrelsens för museet och tidigare överstelöjtnant nu numera nedlagda I4, med eftertryck i rösten.

– Själva beslutet om flytten har vi inget emot och jag har fullt förtroende för hur kommunen sväljer att placera museet när det väl står på plats men jag vänder mig mot hur kommunikationen varit från kommunens sida då det ibland dröjt väldigt länge med att få ett svar om de i bästa fall svarat. Men hade dock, efter om och många men, ett mycket bra möte med Kultur och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth som jag uppfattar har förstått frågan och den oro som vi känner. Vice ordföranden Lars Vikinge är väl insatt i frågan och har säkert bidragit med sin kunskap.

”Lövet talar”

Claes Henrik Löfgren, eller ”Lövet” som alltid kallats, menar att de i styrelsen börjar bli gamla. De är mellan 75 och 95 år. Han har lovat att vara behjälplig med den inventering som ska göras av alla de föremål som finnsatt se på Garnisonsmuséet.

– Jag vet inte hur många timmar som jag och de andra i styrelsen har jobbar ideellt med detta. Nu får det vara slut med det och kommunen får börja betala för sig, säger ”Lövet” men bestämd min.

Stänger vecka nio

Nu stänger man ner verksamheten efter vecka åtta och i samband med sportlovet är över. För att sedan öppna upp igen i Gamla Linköping 2018. Under innevarande år och 2017 kommer det dock inte alls att bedrivas någon verksamhet utan alla föremål kommer att magasineras. Kostnaden för att hålla öppet och igång verksamheten rör sig om en halv miljon. En struntsumma i en budget på nio miljarder, menar ”Lövet” och det är det som styrelsen vill prata med kommunen om.