• Christer Gunnarsson från utbildningskontoret klippte bandet. Foto: Tommy Pettersson
  • Isabel Cantzler är konstnären som stått för utsmyckningen av förskolan. Foto: Tommy Pettersson
  • Isabel Cantzler och Inger Mexnel hjälps åt att hänga. Foto: Tommy Pettersson

Glada barn flyttade in i Skogsdungen

I mars 2013 tog 24 barn iklädda bygghjälmar och utrustade med spadar de första spadtagen till sin nya förskola på Storskiftesgatan i södra Mjärdevi. När man sedan klippte invigningsbandet på Skogsdungens förskola var stämningen på topp.

I Lambohov växte en ny barnomsorgsmodell fram under 1980- och 1990-talen i form av leklador, hemvist och barnomsorg i lägenheter. Idén var att man skulle vara småskaliga, ”superlokala” och att barnomsorgslokalerna skulle kunna användas till lägenheter när barnen vuxit upp.

Generationsskifte

Nu är de första  barnen stora sen länge och nya barn har fötts i området men hemvistlokalerna har spelat ut sin roll. Nu byggs det nya lokaler, anpassade till dagens krav.

– Mjärdevikooperativet har ju funnits sedan 1990-talet och de har haft sin verksamhet i två lägenheter som byggdes på 1990-talet och de lokalerna är inte ändamålsenliga längre. Nu dök det upp en möjlighet i Mjärdevi med nybyggnation istället för att bygga om de gamla lokalerna och det passade bättre för alla inblandade, säger Christer Gunnarsson som kommer ifrån utbildningskontoret och som har järnkoll på skol- och barnomsorgslokaler i kommunen.

Barnen medverkar

Isabel Cantzler är den konstnär som har stått för den konstnärliga utsmyckningen av förskolan och barnen älskar hennes konst. Förskollärare Inger Mexnel har arbetat sedan starten 1992 och hon berättar att man redan har sina egna favoriter bland konstverken.

– Vi är väldigt glada att vi har fått flytta in i nya lokaler och barnen är jättenöjda. De har ju fått vara med och bestämma till viss del och också följt byggnationen hela tiden. Vi har även ett rum som är ”Barnens val” vilket är väldigt viktigt för oss, säger Inger Mexnel och fortsätter:

– På Skogsdungens föräldrakooperativ jobbar vi med utomhuspedagogik och här har vi fått en fantastiskt fin utomhusmiljö intill vilket vi inte hade förut. Vi har också eget tillagningskök och det är mycket bra för. Annars arbetar vi målmedvetet med musik och rörelser som stimulerar barnens kommunikationsförmåga.