• Hela världen i en liten ask. Foto: Tommy Pettersson

Global folkfest

Nu är Globala veckan i full gång. I Skäggetorp var det marknad med många inblandade från både höger och vänster, samt högt och lågt.
Skäggetorp är i vanliga fall globalt och här bor människor från världens alla hörn. När det blir global vecka blir det än tydligare. Sida vid sida står politisk och ideella organisationer med flera. I vimlet stöter vi ihop med Resurspoolen och Anna Lena Lindqvist.

Brukar vara här

– Vi i Resurspoolen brukar vara med här i Skäggetorp för att visa upp oss och söka nya volontärer till vår verksamhet. Man har ett flertal träffpunkter i Linköping och all verksamhet är gratis och alla som ställer upp gör det gratis. Men här hittar man även politiska partier som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet, organisationer som Unga Kris, Medborgarkontoret och många fler. Alla med det gemensamma att de tycker att Globala veckan är både bra och viktigt. Turligt nog sammanfaller det med ”Vinterljus” och dess invigning nu på lördag.Tittar men närmare kan man även se att man redan börjat sätta upp de olika installationerna. Varde ljus som man brukar säga.