• Gunnar går ut och ber om ursäkt. Foto: Tommy Pettersson

Glömde skicka in startbesked

Får betala vite

I ett starkt personligt inlägg på sociala media går miljöpartisten Gunnar Gustafsson som är ordförande i Bygg- och miljönämnden ut och ber om ursäkt om ett misstag han begick i samband med ett bygge som startade 2009.

Inlägget får ses som ett proaktivt sätt att bemöta kritik och samtidigt be om ursäkt för en handling som han borde ha hanterat på ett annorlunda sätt.

Glömde startbeskedet

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som har ansvar för beslut om bygglov som i sin tur stipuleras i plan- och bygglagen. Ordförande Gustafsson och hans nämnd har alltså i uppgift att se till att folk söker om tillstånd för både det ena och det andra i laga ordning. Men nu är Gunnar själv aktuell för att själv ha slarvat en ansökan om startbesked.

– Jag håller på att bygga en villa med ett garage utanför Linghem. I samband med det så missade jag att söka startbesked för garaget och kommer därför att få betala ett vite. Det är jätteklantigt och dumt, jag har begått ett misstag, ett slarvfel. Och det är pinsamt eftersom jag är ordförande i den instans som dömer ut vitet. Jag kommer naturligtvis inte att på något vis ta del av den politiska hanteringen av detta ärende, berättar Gunnar Gustafsson på nätet och fortsätter.

Bakgrunden är följande

År 2009 sökte Gunnar Gustafsson och fick förhandsbesked för att bygga två villor på hans ägda mark norr om Linghem. Av olika anledningar blev det ingen byggnation på tomterna då, men de avstyckades och blev egna fastigheter då.

År 2015 kom man igång med byggplanerna igen och lät en arkitekt rita en villa. År 2016 sökte Gustafsson bygglov som beviljades 2016-04-26. Efter att ha fått bygglov så skulle konstruktionsritningar med mera lämnas in. Men eftersom han byggde ett lite speciellt hus med väggar i halm var det svårt att få tag på någon som ville åta sig att rita konstruktionsritningarna. Därför sökte Gunnar startbesked för markarbeten, det startbeskedet fick han 2016-06-26. När väl konstruktionsritningarna på garaget var klara så missade han att skicka in konstruktionsritningarna till bygglovskontoret och att söka startbesked för bygget av garaget.

– Alltihopa är väldigt klantigt och dumt gjort, allt är mitt ansvar och fel. Jag tar konsekvenserna av det och får betala ett vite, konstaterar Gunnar Gustafsson.