• Nu kan Sami Rahim gå vidare med planerna på att starta badet igen. Foto: Tommy Pettersson
  • Jakob Björneke säger att det råder en klar majoritet för att stötta Glyttingebadet. Foto: Tommy Pettersson

Glyttingebadet öppnar i sommar

Nu står det fullständigt klart att de boende i Skäggetorp och Ryd kommer att kunna bada i sitt närområde redan till sommaren.Kultur och fritidsnämnden har begärt pengar från kommunstyrelsen för att stötta det föreningsdrivna badet redan i år.

Kommunen ger Glyttingebadet ett investeringsbidrag på hela 1 000 000 kronor för 2016 och dessutom ett driftbidrag på 100 000 kronor.

Grävarbeten påbörjas

Det är en sedan länge efterlängtad satsning som nu äntligen blir verklighet genom de beslut som kommer inom kort. Glyttingebadet har hållit stängt de senaste åren och boende i Skäggetorp och Ryd har inte haft något fungerande utomhusbad i närheten. Öppningen innebär att fler barn och unga får chansen till ett mer spännande sommarlov och möjligheter till simskola samt ytterligare en positiv träffpunkt.

– Vi vill att barn och unga i hela Linköping ska ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi vet att behovet av att bada och lära sig simma är stort. Det är därför jätteroligt att vi nu ser till att det finns badmöjligheter, en mötesplats och något att göra för ungdomar och andra som bor i området och som man kan berätta om när man kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden och fortsätter:

– Beslutet tas i två steg. Kultur och fritidsnämnden begär markeringspengar för att klara åtagandet att stötta badet sedan fattar kommunstyrelsen i början av juni det formella beslutet.

Det tredje föreningsdrivna badet

Utöver Glyttingebadet ger kommunen sedan några år tillbaka ett liknade stöd till två andra föreningsdrivna bad, i Vikingstad och Linghem. Det kan tyckas som en värdefull och jämlik satsning man nu gör i Skäggetorp. Kommunen har en klar ambition att satsa på Skäggetorp som realiseras genom en rad olika investeringar för barn och ungdomar. Allaktivitetshuset är en sådan investering för framtiden och nu sker också stödet till Glyttingebadet som ett bra exempel på den politiska majoritetens kamp mot utanförskap.

– Det är glädjande att vi har en förening på plats som har skapat ett stort engagemang från de Linköpingsbor som bor i närområdet. Det är roligt att människor vill delta och påverka aktiviteterna där de bor. Samtidigt är det här en viktig satsning för att alla barn och unga ska vara simkunniga. Då är det viktigt att det finns möjligheter till bad i fler områden som ligger utanför stadskärnan, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.