• Elias baxar fram ännu en fördjupad översiktsplan. Foto: Tommy Pettersson

Golfbanan ska ersättas med lägenheter

Nu ska kommun nagga i kanten på Linköpings golfbana för att på sikt ta marken i anspråk för bostadsproduktion. Kommunen har i sin planering föreslaget att man vill ta golfrangen i anspråk för ombyggnad av Vallarondellen samt hål 11-12 för utbyggnad av Mjärdevi. Förutsättningarna för Linköpings golfklubbar är inte likadana och det märks i den kommunala expansionen.

Ett problem för Linköpings golfbana är att Linköping inte har något i sitt arrendeavtal som säger att kommunen ska tillhandahålla ny mark om den befintliga tas i anspråk för byggnation. Det har däremot Landeryd golfklubb som har inskrivet att kommunen ska ersätta dem med ny mark om den befintliga behövs för byggändamål. Vreta golfklubb äger sin mark så där kan kommunen inte göra något alls. Kommunen vill också att Linköpings golfklubb ska öppnas upp som strövområde i närtid och då kan nog golfen få det svårt uppe i Valla. På tio års sikt är golfspelet ett historiskt kapitel.

Översiktsplan i samråd

Fler bostäder, mer service och bättre kollektivtrafikstråk det är några av förslagen i den fördjupade översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut i ärendet i veckan och förslaget kommer sedan att gå ut på samråd mellan 27 februari - 30 april.

Linköpings kommun vill med den nya fördjupade översiktsplanen skapa förutsättningar för en blandstadsmiljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt handlar det om mellan 10 000 och 15 000 bostäder.

– Mjärdevi och universitetsområdet är en av Linköpings viktigaste motorer för utveckling. Men området behöver en ny kostym att växa i. Därför tar vi det här stora steget mot ett område som knyter samman företagande, forskning och bostäder, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kontrastrikt

Visionen för planområdet är att det ska vara kontrastrikt, brokigt och levande. Även om området förtätas kommer det att finnas utrymme för flera grönområden. Mjärdevi och universitetsområdet föreslås kompletteras med service och bostäder men med bibehållen identitet för respektive område.

– En lycklig tillfällighet är att den fördjupade översiktsplanen löper parallellt med universitetets arbete med att ta fram en campusplan för campus Valla. De båda utvecklingsprojekten har därmed kunnat bidra till varandra och samordnas genom att planerna bygger på gemensamt underlag, säger universitetsarkitekt Karolina Ganhammar på Linköpings universitet.

Det finns också en ambition att knyta både Ryd och Lambohov närmare Mjärdevi och universitetet. För att förbättra möjligheterna till pendling till och från Mjärdevi finns det även förslag på att stärka kollektivtrafikstråken samt skapa en pendlarparkering i anslutning till Mjärdevi.