• Ett flertal utredningar har påvisat att golfare lever längre än icke golfare tack vare en lågintensiv motion i kombination med ökad livskvalité. Foto: Tommy Pettersson

Golfen har blivit accepterad som friskvård

– Nu har golfen äntligen blivit accepterad som friskvård, utbrister Staffan Johansson från Östergötlands Golfförbund när han kommenterar informationen från skattemyndigheten och fortsätter.

– Ett beslut som har tagit lång tid att fatta, men vetenskapen har sedan flera år pekat på golf som den perfekta friskvården. Ett flertal utredningar har påvisat att golfare lever längre än icke golfare tack vare en lågintensiv motion i kombination med ökad livskvalité.

Ökad aktivitet

Beskedet från Skattemyndigheten gör det nu möjlighet för alla företag att kunna erbjuda skattefri friskvård upp till 5000 kronor per anställd och år. Arbetsgivaren bestämmer om pengarna skall användas till golf eller annan friskvård och all personal inom företaget/organisationen skall erbjudas samma möjlighet att spela eller lära sig spela golf. Svenska Golfförbundet har gått ut till samtliga golfklubbar med information om dom nya skattereglerna för friskvård som gäller från den förste januari 2018.

– Det är naturligtvis glädjande att beslutet äntligen kommit och vi kan börja planera för en ökad aktivitet vid våra golfklubbar i länet. Många av länets golfklubbar har redan tagit fram speciella paket som kommer att erbjudas de företag som vill satsa på sin personal. Det kommer också att finnas möjlighet för såväl specialanpassade golfprogram för de företag som så önskar som enskild eller gruppträning. Alla ska känna sig välkomna till länets golfklubbar, säger Östergötlands golfförbunds nye ordförande Staffan Johansson.