Golfklubb startar Gym

Om en golfspelare skulle beskriva en golfbana, så skulle nog många prata om vackra grönområden som en plats där man kan förbättra både hjärta och hjärna. Golf är mycket en social samvaro och nu tar Vreta Kloster Golfklubb ytterligare ett steg i ambitionen att bli en multianläggning.

– Vi vill utöka vår anläggning och många önskemål har framförts om vad man önskar sig vid multianläggning, säger klubbchefen Anders Svensson, som just skickat ut ett brev till de drygt 1300 medlemmarna, där klubben redogör för det närmaste planerna att skapa ett eget gym med bastumöjligheter i anslutning till omklädningsrummen.

– Vi har funderat på hur vi kan tillmötesgå önskemål om att kunna träna inomhus och just nu skissar vi på hur en träningsanläggning med moderna träningsredskap för muskelstyrka och kondition skulle kunna se ut. Vi räknar med att själva gymmet, som skulle ha en yta av cirka 100 kvadratmeter, kommer att ligga i direkt anslutning till omklädningsrummen. Bastu har också varit ett önskemål, inte minst från alla de skidåkare som utnyttjar konstsnöspåret på vintern, så det finns också med som en del i det planerade gymmet, säger Anders Svensson.

Samhällsnyttan

– Sveriges golfbanor har mer att erbjuda samhället än idag och klubbarna kan skapa stora positiva värden i sina hemkommuner. Det säger vi såklart lite i egen sak, men faktum är att vi på förbundet jobbar hårt med att ta fram nya studier, siffror och undersökningar som visar att vi har belägg för det vi säger, menar Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson.

Om man målar upp en bild av golfen i framtiden, så är det tydligt att en golfklubb kommer att behöva fler ben att stå på, även om antalet aktiva golfare ökat under 2014. Vreta Kloster GK är ett bra exempel där man tillsammans med föreningen Vreta Skid- och Motionklubb anlagt ett konstsnöspår på 3, 3 kilometer för att skidåkare ska kunna utnyttja anläggningen vintertid. En planerad gymdel skulle göra verksamheten än mer attraktiv året runt och förmodligen locka fler än bara golfare och skidåkare. Svenska Golfförbundet lanserade under året projektet ”Golfnyttan” och golfens mål är att bli en starkare spelare i den framtida samhällsutvecklingen.