• Göran Gunnarsson (C), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Foto: Tommy Pettersson

Göran Gunnarsson i skottgluggen igen

Tåg, buss eller bil så står frågan, lite förenklat kanske, för regionrådet i Östergötland Göran Gunnarsson. Göran Gunnarsson (C), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden har nyligen kravlat sig upp från skyttegravskriget kring skolskjutsar för gymnasielever i länet. Nu är herr Gunnarsson åter aktuell i en frågan som rör upp väldigt många känslor.

Stångådalsbanan sträcker sig från Linköping till Kalmar. Vid Bjärka-Säby delar sig banan och den del som kallas för Tjustbanan fortsätter sedan mot Västervik.

Det har varit ett ljumt intresse hos politiker i Östgötakommunerna, om undantar Kinda kommun för att rusta upp tågbanan. Stångådalsbanan- Tjustbanan är bortplockad från Trafikverkets agenda och nu finns allt fokus på Ostlänken istället.

Gifta ihop Småland och Östergötland?

Detta fokus på snabbtågförbindelsen mellan Järna och Linköping har retat upp vårt grannlän, Kalmar som nu tillsammans med Kinda kommun försöker väcka opinion för ett bevarande av en regionöverskridande tågtrafik. Göran Gunnarsson tar sitt ansvar och försvarar en linje som blir allt mer illa omtyckt ju längre söderut man färdas.

– Jag skulle också vilja se en upprustning av den regionöverskridande tågbanan mellan Linköpings och Kalmar men de pengarna finns helt enkelt inte, vi tvingas att prioritera istället. Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp för vår länstransportplan som lägger ett förslag till partierna för beslut i nämnden och därefter kan vi skicka vår plan till regeringen som pekar ut våra regionala prioriteringar, säger Göran Gunnarsson i en paus på regionfullmäktiges sammanträde.

– Jag förstår Kalmar läns behov av en trafik som sker över regiongränserna men vi får ett dilemma i vårt län när en satsning på tågbanan står emot andra trafikslag så som expressbusstrafiken till orter som Bankekind, Skeda udde, Grebo och andra småorter som inte finns i närheten av tågbanan. Vi har helt enkelt inte tillräckligt stort underlag för både och idag, menar Gunnarsson och pekar samtidigt på de kostnader som en upprustning skulle gå på.

– Vi får inte en enda krona från regeringen/Trafikverket förrän tidigast år 2029 till regionbanan det har man gjort klart. Banan håller väl en fem till sju år till men sedan måste något göras. En upprustning kostar mellan 4 - till 14 miljarder kronor beroende på vilken standard man vill ha och den kostnaden klarar inte regionerna av själva här måste staten träda in.