• Resenärerna tycker att bättre om Östgötapendeln. Foto: Julia Kimell

Gott betyg av pendlarna

När Östgötatrafiken gick ut och frågade närmare 3 000 personer om hur de upplevde Östgötapendeln inom fem stycken kvalitetsområden fick samtliga bättre betyg än 2011 då den förra undersökningen gjordes.

Eva Jylltorp, Kommunikationschef på Östgötatrafiken är mycket nöjd med vad som framkommit i den senaste undersökning av vad resenärerna tycker om hur det är att resa med Östgötapendeln.

-Men visst finns det att jobba på. Bland annat fick tillförlitligheten ett lågt omdöme även om vi håller tiden allt bättre och framförallt sedan den senaste undersökningen gjordes. Men visst har vi en utmaning i detta med att hålla tiderna, säger Eva Jylltor. Hon berättar  vidare att en sådan här undersökning gör man inte bara för sin egen del utan också för dem som utför själva jobbet, i det här fallet  är det Arriva som ansvarar för själva trafiken.

Full pott för service

-Däremot så är det väldigt höga betyg när det kommer till service, hur tågen är rengjorda och städade.

Resenärernas totalintryck av Östgötapendeln ligger på medelbetyget 7,3 på en 10-gradig skala. 2011 var motsvarande siffra 6,6. Drygt hälften av de tillfrågade åker med Östgötapendeln minst fem dagar i veckan och den vanligaste formen av resa är till och från arbete eller skola. Undersökningen berör tillförlitlighet, kundservice, trafikinformation, fordonens inre och yttre skötsel, kontroll och försäljning av färdbevis samt ett sammanlagt betyg i form av ett totalintryck. Särskilt höga resultat uppnås för områdena kundservice, trafikinformation och kontroll och försäljning av färdbevis som alla får ett medelbetyg på 8 eller högre.