Granbom Ellison förnyar skolpolitiken

Mer vikt på högre utbildning och forskning

Folkpartiet har tillsatt två kommissioner för att ta fram reformförslag för att förnya skolpolitiken. Kommunalrådet Karin Granbom Ellison deltar i Folkpartiets nationella arbetsgrupp ”kunskap för konkurrenskraft” med uppgift att formulera utbildningspolitiska förslag inför valet 2018.
I helgen samlas över 700 folkpartister från hela landet till riksmöte i Västerås för att fundera på skolans framtid. Arbetsgruppen leds av riksdagsledamot Christer Nylander och ingår i Folkpartiets globaliseringskommission. I gruppen ingår även bland andra kommunpolitiker, förstelärare och Per Thullberg, som tidigare var generaldirektör för Skolverket och föreslog ett skolforskningsinstitut. Det här är gruppens första möte.

Utbildning en ny chans

Karin Granbom Ellison vill försvara och förstärka Folkpartiets position som det främsta skolpartiet.

– De senaste två mandatperioderna har angelägna reformer genomförts i svenskt utbildningsväsende, men det räcker inte. Vi i Sverige har stora utmaningar framför oss för att höja kunskapsresultaten i skolan, stärka läraryrkets attraktivitet och öka kontakterna mellan skola och arbetsliv. Vi behöver också tänka vidare för ökad jämlikhet och jämställdhet och hur utbildning ska kunna bidra till nya chanser hela livet, säger hon.

Kunskapsnationen

Utbildningspolitik arbetar hon med även till vardags, särskilt engagerad är hon i forskares villkor i högre utbildning och forskning.

– Om ett och ett halvt år förväntas en ny forskningsproposition och jag ser fram emot samtal om hur den bör se ut. Sverige behöver stärkas som kunskaps- och forskningsnation för att framöver stå starkt i en internationell konkurrens, avslutar kommunalrådet.