• Jimmy Uller vill sprida gläjde. Foto: Sofia Seving

Gränslösa skådespelare

Läkare utan gränser känner nog de allra flesta till men nu startar kulturpersonligheten, trummisen och skådespelaren Jimmy Uller upp Skådespelare utan gränser.

Att kunna glädja dem som vanligtvis kanske inte, av olika skäl, uppsöker en teaterföreställning eller en konsert är att göra en god gärning och känns bra för den som utför själva gärningen också. Det menar Jimmy Uller, skådespelare med ett brett kontaktnät och stort hjärta.

Stadsmissionen

– Sedan många år spelar jag blues och rock på Stadsmissionen i Linköping vilket brukar vara uppskattat bland dem som besöker Kontaktcentrum, menar Uller och fortsätter.

– Jag får ofta frågan om man kan komma till olika typer av boenden eller andra inrättningar som vanligen inte har så mycket pengar. Har jag tid och möjlighet att komma så gör jag det men nu tänker jag och några skådespelar och musikervänner organisera en slags allians där vi kan sprida uppdragen bland varandra. Det handlar inte om att man ska hålla på och spela gratis till höger och vänster utan det gäller bara välgörande ändamål.Det är tänkt att börja i liten skala och lokalt i Östergötland men det kan mycket väl sprida sig runt i landet.

Spelar den 23 december

– Jag har ganska många kollegor och vänner i Stockholm som säkert vill vara med och sprida glädje i sin stad och jag är nästan säker på att de kan tänka sig att åka ut i landet om tillfället kommer upp, menar Jimmy Uller och berättar att nästa gång de spelar blues på Stadsmissionen är dan före dopparedan den 23 december.