Gratis läxhjälp i Linköping

Från och med i går kan de som är i behov av läxhjälp i matematik få det stöd de behöver. Mattecentrums räknestugor håller öppet på fem platser vid totalt nio tillfällen.

Mattecentrums räknestugor är en ideell förening dit elever från både grundskolan och gymnasiet kan vända sig om de känner att de behöver hjälp med matematiken. Skälen till att flera tar kontakt med dem är för att hänga med bättre på lektionerna, få mängdträning eller att träna upp sig för att nå ett högre betyg.

Räknestugorna pågår på kvällar under två timmar tid. De som är på plats för att hjälpa med mattestudierna är volontärer som är kunniga i ämnet, såsom civilingenjörer, matematiker och naturvetare.

Vid skolor

Mattecentrum startades 2008 och varje månad besöks de av 5 000 elever fördelat på 111 räknestugor runt om i 30 städer.

Från och med vecka 37 så kommer de att vara utplacerade vid Birgittaskolan, Folkungaskolan, Katedralskolan och Skäggetorpsskolan under eftermiddagar och kvällar.