• Roy Karlsson står mitt i Tornbyområdet där även företaget Cramlot har sina lokaler. Foto: Tommy Pettersson

Grattis till en pigg 25 åring

Tornbygruppen satsar framåt

I år firar Tornbygruppen sitt 25-års jubileum som företagarförening. Gruppen organiserar mer än 150 företag i Tornby men det finns nästan 500 företag idag som går att rekrytera till organisationen.

Tornby är ett klassiskt industriområde i Linköping som håller på att förändras och bli så mycket mer än vad det varit förut. Idag finns det handel, restauranger och tjänsteproduktionssektorn representerade. Till och med några bostäder är insprängda i området.  Vägnätet är väl utbyggt och fem sex år bygger man den felande länken som ska förbinda Tornby med Mörtlösa och Kallerstad.

Kommande 25 år

 Tornbygruppen har funnits sedan början 1990-talet och arbetet har varit sig likt. Tornbygruppen ska bevaka och tillvarata företagarnas intresse i olika sammanhang. Opinionsbildning och säkerhetsarbete är prioriterade frågor. Den nätverkande delen, där man träffas och gör affärer eller bara umgås, har utvecklats i flera steg sedan tillkomsten.

Relativt nyvalde ordförande Roy Karlsson kan berätta om varför man bör ansluta sig och bli aktiv medlem till Tornbygruppen.

– Tornbygruppen är en förening för både stora och små företag. Vi ordnar möten och skapar träffpunkter där man kan lära känna andra Tornbyföretag. Ju fler medlemmar vi blir desto lättare är det att föra fram viktiga frågor till våra beslutsfattare, säger Tornbygruppens nuvarande ordförande Roy Karlsson från Cramlot.

– Vi ska vara ett bollplank till kommunen i översiktsplanering för etableringar och lösningar för infrastrukturen i området.Vi är också en viktig kanal för företag att föra fram synpunkter hur vi får ett bättre näringslivsklimat i Linköping, menar Roy.

Ett av de största handelscentrumen

Tornby är med sina 350 hektar Linköpings största sammanhängande arbetsområde. Tornby har successivt vuxit ut från Steningeområdet mot motorvägen och Skäggetorp. Området var ursprungligen tänkt som ett traditionellt industriområde, men den nordvästra delen har efter hand utvecklats till ett av landets största centra för handel.

Här finns flera stormarknader varav IKEA, ICA Maxi, Coop Forum och Biltemamed flera. Livsmedelsindustrin, med tillverkning och förädling, är en bransch som växer inom Tornby. Swedish Meats och Arla är de största livsmedelsföretagen. Andra stora arbetsplatser är Titan X och ETP Transmission AB. I den östra delen finns en mängd kontor, småindustrier, hantverks- och handelsföretag.