Grattis till förtryck

Grattis alla kvinnor! Det är tre vanligt förekommande ord den 8 mars. Vad menar ni? Menar ni grattis till alla våldtäkter, kvinnlig könsstympning, barnsexhandel och att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 procent, vilket innebär att kvinnor dagligen jobbar gratis efter klockan 15:57? Att säga grattis på Internationella kvinnodagen är ungefär som att gratta alla med cancer på Världscancerdagen. Det är viktigt att komma ihåg att dagen är till för att uppmärksamma den ojämställdhet som råder i såväl Sverige som resten av världen. Egentligen borde vi ta tag i problemen årets alla dagar.

För er som vill vara med i kvinnokampen finns det flera viktiga händelser i Linköping att lägga på minnet. Den 5 mars sker barnvagnsmarschen mot mödradödlighet, vilket är en av mina hjärtefrågor. Varje dag dör 800 kvinnor av komplikationer vid en graviditet eller förlossning, på grund av bristande tillgång till preventivmedel, säkra aborter, sexualupplysning och mödrahälsovård. Detta är ett tydligt bevis på att kvinnors liv inte behandlas med respekt. Men med resurser och krafttag från politiker kan hela nio av tio dödsfall förhindras.

På Internationella kvinnodagen uppmärksammas villkor för kvinnors idrottande med ett seminarium på Linköpings stadsbibliotek. Under seminariet diskuteras frågor som: vad innebär det för idrotten och utövarna att en idrott ses som en mansidrott respektive kvinnoidrott? Vilken roll spelar kulturell och geografisk tradition för tillgängligheten av en sport? Jag vill även slå ett slag för att dagen till ära belysa kvinnor som betyder mycket för dig och kämpar för alla människors lika värde. I år vill jag lyfta fram Anuradha Koirala och min starka syster.