• I innerstan riktas trafiken om och det gäller att hänga med i svängarna. Foto: Patrik Ekström
  • I den nya stadsdelen Övre Vasastaden är det ibland svårt att ta sig fram. Foto: Patrik Ekström

Grävkaos när vägar byggs om

Att Linköping växer så det knakar råder det inga tvivel om. Då behövs det bostäder och dessa kräver vägar, vatten och avlopp. Just nu är det extremt många vägbyggen igång på gång i Linköping.

Under en längre tid kommer det vara stökigt i trafiken, inte bara i innerstan utan på många andra håll i kommunen. Det berättar vägingenjör Alexander Nilsson på just Linköpings kommun.

Underhåll

– Det är många vägbyggen som ska igång nu inom de närmaste veckorna och på andra håll gräver Tekniska verken upp gatorna av olika skäl. I vissa fall handlar det om underhåll och i andra fall så läggs det ner kablar. I centrala Linköping har St Larsgatan varit drabbat då den varit avstängd i perioder sedan i april. Nyligen togs flera av avspärrningarna bort men arbetet med att förbättra ledningsnätet i city fortsätter enda in i oktober.

Eddan

– Det är flera andra byggen som ska igång nu också. Bland annat det stora bygget i kvarteret Eddan och sedan ska det även byggas väg i Tannefors, menar Alexander Nilsson vidare. Tittar man på den vägarbetskarta som finns att tillgå på Linköpings kommuns hemsida så kan man räkna till runt 50 stycken pågående eller byggen som ska startats inom kort.

– Att det byggs mycket bostäder just nu kräver även det både tillfarter, avfarter, olika typer av kabal ska grävas ner i jorden. Att detta råkat sammanfalla just nu har flera olika orsaker men jag tror att de allra flesta Linköpingsbor både har tålamod och förståelse för att det kan bli besvärligt på sina håll och kanter. Det är i vart fall inga som hör av sig till oss med klagomål, menar Alexander Nilsson vidare och säger i samma andetag att det är troligen en del som svär när de väl sitter i sin bil och kanske inte riktigt kommer fram på samma sätt som förut.