• Kommunalrådet Daniel Andersson spikade tillsammans med Lejonfastigheters projektledare Ola Hedberg fast en takregel. Foto: Tommy Pettersson

Gruppbostad byggs i Ekängen

För en tid sedan reste Lejonfastigheter stommen till en byggnad som ska inrymma en gruppbostad i Ekängen för personer med funktionsnedsättning.

Gruppbostaden består av sex lägenheter för personer med funktionsnedsättning och förutom de egna lägenheterna, om cirka 48 kvadratmeter, kommer det att finnas gemensamhetsytor, personalytor och ett gemensamt kök. Vårt koncept med gruppbostäder bygger på en nära dialog med Linköpings kommun.

Detta är fjärde gruppbostaden vi uppför utifrån detta koncept som handlar om rätt lokal för varje behov, smarta och hållbara materialval och att ligga i teknisk framkant som skapar kreativa och trygga miljöer med utrymme för luten att leva, leka och lära. Det är så vi bygger Linköping.

Ge plats åt de svaga

– Vi har tillsammans med Linköpings kommun skapat ett koncept gällande utformning och uppförande av omsorgsfastigheter. Det konceptet bygger på ändamålsenliga lokaler där vi, till viss del, förutsätter behoven men också ligger i teknisk och miljömässig framkant, och skapar kreativa och trygga miljöer där människor ska leva och växa, berättade Ann de Jonge, VD Lejonfastigheter vid resningen av takstommen.

– Varje dag vistas barn i förskolor och skolor där de kan utforska, lära och utvecklas i en trygg miljö. Varje dag fylls offentliga lokaler av människor som går på teater och konserter, rider, simmar eller lånar böcker. Och varje dag får äldre den omsorg de behöver på vårdboenden och servicehus. All denna viktiga verksamhet pågår dagligen i våra lokaler, och det är dessa människorna som står i centrum för vårt arbete, menade Ann de Jonge som också pratade om att ge de svaga i samhället en starkare röst för att öka integrationen i Linköping.