• Gula Paviljongen flyttas ett stycke men bevaras åt eftervärlden. Foto: Tommy Pettersson
  • Sionförsamlingen och dess föreståndare Marcus Sönnerbrandt fortsätter att bevara kulturellt värdefulla miljöer. Foto: Tommy Pettersson

Gula Paviljongen räddas och flyttas

Det har hänt mycket upp i Valla sedan Folkets Park gick i konkurs och det fortsätter att hända positiva saker hela tiden. Pingstkyrkan köpte konkursboet och driver nu framgångsrikt verksamhet i Cupolen och man har dessutom ambitioner att expandera samt bygga nytt inom kort.

Den gamla fina teaterbyggnaden i Folkparken såldes av HSB och flyttades nyligen över till Gamla Linköping vilket innebär att byggnaden bevaras och kommer att användas till ändamålsenliga verksamheter framöver.

Kostade 41 000 kronor

Nu är det klart med nästa byggnadskulturella gärning och denna gång är det HSB som säljer Gula Paviljongen i Folkets Park till Pingstkyrkan för en krona. Församlingen kommer att flytta byggnaden och genomföra nödvändiga åtgärder för att iordningsställa Gula Paviljongen för framtida användning.

– Sionförsamlingen är tacksam för det förtroende som HSB visat oss med att överlåta denna fastighet till vårt förvaltande. Vi ser fram mot ett gott samarbete med HSB för folkparksområdets framtida utveckling, säger Sionförsamlingens föreståndare Marcus Sönnerbrandt. Gula Paviljongen ska stå kvar i Folkets Park men i ett nytt läge. Den kommer att flyttas till Finparken, där tidigare teaterbyggnaden stod.

Hotad byggnad

Paviljongsbyggnaderna hade i flera år fört en slumrande tillvaro till dess att HSB Östergötland köpte stora delar av parken med tillhörande byggnader år 2010. Då uppstod frågan vad man skulle göra med Gula Paviljongen. Visionen var då att förädla marken och bebygga den med attraktiva bostäder att erbjuda Linköpingsborna.

Bygget igång

2013 påbörjade HSB sina första byggnationer i Folkets Park. För att bevara de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna för framtidens Linköping beslutade HSB att sälja Teaterbyggnaden för en krona till Bryggaregården, ett dotterbolag till Stångåstaden. Med stöd av bland annat HSB Östergötland flyttades Teatern under våren 2014 till Gamla Linköping.