• "Adventure Time" av Joakim Ojanen är ett av verken som visas på Passagen just nu.

Guldkorn ur kommunens konstsamling

Just nu pågår årets andra utställning på Passagens Konsthall och den är här gången är det utvalda verk ur kommunens omfattande konstsamling som visas.

Varje år köper kommunen in mellan 50 - 70 verk, något som gjorts sedan 50- 60-talet. Men mycket av konsten hänger ute i kommunens stadshus, på olika förvaltningar, enheter och kontor vilket gör att det är väldigt få som kan ta del av den. Passagens konsthallschef Lars-Ove Östensson berättade om bakgrunden till utställningen och delade med sig av sina personliga favoriter.

Tillgänglig konst

– Vi har ungefär 6000 verk, och nu har vi hängt några av guldkornen, cirka 70 av dem. Den här utställningen är ett sätt att tillgängliggöra en liten del av allt den konst som finns,berättar  Lars-Ove.

–Vi vill visa upp vilken skatt vi egentligen sitter på, och ge Linköpingsborna en större möjlighet än vad de vanligtvis brukar ha att kunna se den. Konstverken är fina var för sig men när man sätter ihop dem såhär så funkar det också bra,fortsätter han.

Den största delen av verken som köps in är mestadels måleri, grafik, teckningar och i vissa fall även skulpturer.

– Ibland händer det att vi köper in skulpturer, som Joakim Ojanen tillexempel,men mest blir det måleri och grafik, väggfast konst helt enkelt. Även om mycket av det här har köpts in innan min tid här inser man vilken skattkista kommunen sitter på.

Målargeni

Det flesta verk är främst gjorda under de senaste tre decennierna. Alla verk har någon gång visats tidigare, men inte såhär eller tillsammans på just det här viset.

– Det är inte ofta man ser en sådan tidig målning av Bertil Almlöf, som verkar än idag. Sedan är det roligt att kunna visa verk av konstnärer som inte finns med oss längre, vi visar verk av Mauritz Karström och Per Thorell, som en gång var det stora målargeniet i Linköping och  är legendarisk än idag, avslutar Lars-Ove. Utställningen pågår fram till och med 10 maj.