• Kvarnbackens äldreboende i Tannefors prisas. Foto: Tommy Pettersson

Hagdahlsakademiens pris till Kvarnbacken

Hagdahlsakademiens pris för "Bra Mat i Äldrevården" 2017 gick till Kvarnbackens äldreboende i Tannefors. För att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård, delar Hagdahlsakademien ut ett årligt pris till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till detta ändamål.

Akademien bildades år 2002 och har 14 ledamöter. Priset utdelas i samband med akademiens högtidssammanträde på det datum då Charles Emil Hagdahl föddes.

Prisutdelning äger rum vid Hagdahlsakademiens årliga högtidssammankomst den 6 februari 2017 i Linköping. Priset består av 10 000 kronor samt ett Diplom dessutom inbjuds en representant för Prismottagaren att samma dag delta i middag på Linköpings slott.

Den svenske läkaren Charles Emil Hagdahl föddes den 7 februari 1809 i Linköping. Hagdahl är bland annat känd för sin kokbok "Kokkonsten som vetenskap"  En bok med tydlig inriktning mot näringsriktig mathållning. Som läkare hade han ambitioner att förbättra människors hälsa.

En hörnsten för god hälsa är kosten. Detta gäller inte minst för äldre som ibland drabbas av nedsatt aptit, försämrad matsmältning och sjukdomar som tär på krafter och energi.Det ska vara måltider med god mat och dryck, ökar livskvalitén näringsriktig mat och har stor betydelse för äldres hälsa Det betonas också att goda måltider ska vara viktiga för social kontakt.

Akademiens motivering lyder:

"För sitt allsidiga engagemang för matens stora betydelse och måltidernas roll som höjdpunkt för de boende".