• Moderaten Marie Morell är en av förslagsställarna. Foto: Tommy Pettersson

Hagforsmodell till Östergötland

Det har varit tyst från oppositionen i landstinget en längre tid efter valet 2014 men nu verkar det som om man har tagit sats igen. Nu kommer det utspel och förslag i jämn takt.
Nu går moderaterna i Region Östergötland ut vid en presskonferens hos ambulansen, Premedic Östergötland i Norrköping med 25 förslag om ”blåljusakademi”.
Förslagen om att inrätta en så kallad blåljusakademi i Region Östergötland lades fram av moderaterna Marie Morell och John Weinerhall och det går ut på att polis, räddningstjänst och ambulans utbildar ungdomar i viktiga samhällsfrågor, med syfte att skapa en förståelse för verksamheterna och ge kunskaper som blir en tillgång för samhället.
– Vi har i media kunnat se och läsa om händelser där ambulans och polis vädjat till människor att göra faktiska insatser när en olycka inträffar, istället för att bara filma med sina mobiltelefoner. Vid flera fall av drunkningstillbud har de som funnits i närheten vare sig hjälpt den nödställde eller den räddningspersonal som kommit till platsen. Vad detta agerande, eller snarare brist på agerande, beror på är oklart. En orsak kan vara okunskap, men också att man upplever att det är någon annans ansvar att hjälpa till, säger oppositionsråd Marie Morell.

Modell från Värmland


Förslaget man kommer med har hämtat sin inspiration från Värmland, närmare bestämt från Hagfors. I den kommunen har polis, räddningstjänst och ambulans bildat en ”blåljusakademi” för att utbilda ungdomar i viktiga samhällsfrågor. Utbildningen rymmer 20 platser, pågår i fyra dagar och vänder sig till de som är födda år 1999 och 2000.
En välkommen sidoeffekt väntas också bli en större förståelse för vikten av att samarbeta i svåra situationer och ge en ökad empati.
– Att sprida kunskapen om viktiga samhällsfunktioner, och hur de agerar, är en viktig del i att skapa förtroende för samhället och dess institutioner. Att fler vet hur man ska agera i olika nödsituationer är också ett bra sätt att öka ungas medvetenhet och bidra till att kunna hjälpa och stödja andra som hamnat i nödsituationer. Det kan också leda till att minimera risken för skador och olyckor och i förlängningen kan det leda till att fler personer kan rädda liv. Vi anser att Region Östergötland bör utreda förutsättningarna för att, i samverkan med länets kommuner och polisen, inrätta en ”blåljusakademi”, berättar John Weinerhall ledamot i Regionfullmäktige.
– Förutom att få en inblick i under vilka villkor som de tre samhällsfunktionerna arbetar, blir det exempelvis utbildning i hjärt- och lungräddning, hur man hanterar brandsläckare och mycket annat.