• Håkan Dahm lämnar förbundsdirektörstjänsten. Foto: Tommy Pettersson

Håkan Dahm hoppar av

Biträdande tar över räddningstjänsten

Efter en del medieuppmärksamhet och en segdragen kritik från anställda på Räddningstjänsten i Östra Götaland väljer nu förbundsdirektör för Räddningstjänsten Håkan Dahm att kliva av sin chefstjänst.

Biträdande förbundsdirektör Ulf Lago tar i ett första skede över som tillförordnad förbundsdirektör.

I större delar av Östergötland ansvarar ett så kallat kommunalförbund ansvar för räddningstjänstverksamheten. Förbundet bildades 2010 med buller och bång och en intensiv debatt efter fusionen. Gnisslet över sammanslagningen avtog efter hand men det låg tydligen en del motsättningar och pyrde efter fusionen där chefen Håkan Dahm hamnade i skottlinjen.

Uppstår arbetsron nu?

I måndags informerade Dahm sina medarbetare om att han lämnar sitt förordnande som förbundsdirektör. Bakom beslutet ligger hänsyn till sig själv, sina närmaste och att medarbetarna ska få arbetsro.

– Det här har inte varit ett lätt beslut för Håkan men han har kommit till ett läge då han måste tänka på sitt och sina närmastes bästa. Håkan älskar verkligen den här verksamheten och är oerhört stolt över alla medarbetare och allt vi gör, så det är klart att det smärtar att behöva komma till den slutsatsen, , säger Mari Hultgren som är direktionsordförande och fortsätter.

– Vi har haft diskussioner vid ett par tillfällen om läget i förbundet och framtiden, och efter en semester tillsammans med familjen har nu Håkan kommit fram till att förbundet ska gå vidare utan honom. Förbundet behöver få arbetsro och då anser han att det bör ske utan honom, berättar Mari Hultgren.

Olika uppfattningar

Det har varit en mycket långvarig och turbulent period i Räddningstjänsten Östra Götalands, RTÖG, korta historia. Under en längre period har det pågått en tvist mellan ledningen och stor andel av personalen inom räddningstjänsten i länet. Den motsättningen har bland annat lett till att det också har blivit en blockpolitisk tvist över hur man ska lösa problemen. Några politiker vill att hela ledningen, direktionen, avgår och att man genomför en nystart av RTÖG. Detta är naturligtvis något som andra S-politiker motsatt sig det och kallat det för omdömeslösa krav.

– Håkan har varit en engagerad förbundsdirektör och överlämnar ett av landets bästa räddningstjänstförbund som varje dag levererar en bra service till våra invånare. Vi håller en hög kvalitet i allt vi gör, har en ekonomi som har gett ett överskott ända sedan förbundet bildades och är väl kända runt om i landet för att ligga långt framme i allt vi gör. Vi är en modern räddningstjänst som både medarbetare och invånaren har all rätt att vara och ska vara mycket stolta över. Håkan Dahm ligger bakom mycket av detta och har dragit ett stort och tungt lass, avslutar Mari Hultgren.