• Biskop Martin var med på påvens gudstjänst. Foto: Patrik Ekström

Hallå där biskop Martin Modéus...

Biskopen var nyligen i Lund. Vad gjorde du där?

– Jag deltog i den ekumeniska gudstjänsten i Lunds domkyrka som hölls av påven Franciskus. Detta för att fira att det var femhundra år sedan reformationen. Jag skulle vilja att det här firandet av reformationen är rent historisk just för att man försöker se det som förenar katolska kyrkan och den lutheranska.

Fick du  att få träffa Franciskus?

– Nej, det fanns inget sådant planerat men jag var däremot med på samma gudstjänst som påven.

Katoliker och lutheraner har varit i luven på varandra i 500 år. Är detta ett slut på den långa osämjan vi ser nu?

– Påven har själv skrivit och sagt att man ska se mera till det som förenar än det som skiljer oss åt. Så visst verkar det som man kan se en början på något

Vad tog du med dig hem efter ditt besök i Lund?

– Det är väl just att ta vara på det som förenar oss.