• Miljöstrategen Yasmine Dernelid är en av de personer som jobbat fram Åtvidabergs kommuns nya hållbarhetsprogram. Foto: Dennis Petersson
  • Hållbarhetsprogrammet har uppmärksammats från alla möjliga håll och kanter de senaste månaderna. Foto: Dennis Petersson

Hållbarhetsfrågorna står högt i kurs

"Det bara bubblar i hela kommunen"

I december klubbades det nya hållbarhetsprogrammet, sedan dess har Åtvidabergs kommun uppmärksammats från alla möjliga håll och kanter för sitt framåtsträvande arbete. Nu ska målen implementeras i verksamheten, en utmaning som tas med entusiasm. – Vi är ju trots allt kommunen med framåtanda, säger miljöstrategen Yasmine Dernelid.

Från början var uppdraget att uppdatera miljöprogrammet, men det blev bra mycket mer än så. Miljökontoret, med miljöchef Linnea Salbark i spetsen, såg ett större behov, det behövdes ett helhetsgrepp. Omvärldsfrågorna inkluderades, likaså den sociala hållbarheten, och efter månader av arbete var ett helt nytt hållbarhetsprogram färdigställt, något som gett ringar på vattnet och lockat till stor uppmärksamhet. 

– Det är fler kommuner som jobbar på det här viset, men det jag tror är speciellt för oss är att vi är en liten kommun som ändå lyckats ta ett helhetsgrepp kring de här frågorna, trots att vi har ganska begränsade resurser rent ekonomiskt. Att vi har lyckats beror nog mycket på det stöd vi fått, både från politiken, tjänstemannaorganisationen och de kommunala verksamheterna, säger miljöstrateg Yasmine Dernelid. 

Regeringsbesök

Under de senaste månaderna har skaparna av hållbarhetsprogrammet fått dela med sig av sitt arbete, dels på SKL:s internationella dag men även på regeringens uppstartsmöte för Sveriges nationella rapportering av Agenda 2030, alltså FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Två stora och välbesökta tillfällen där många intresserade blickar riktades mot dem. 

– Innan vi fick möjlighet att delta vid de här träffarna visste vi inte riktigt att det vi hade gjort var något speciellt, så efteråt har vi fått en otrolig inspiration och en form av nytändning. De tror på oss och vi är inne på rätt spår, nu kan vi verkligen jobba till hundra procent för att ta oss framåt, berättar Dernelid.

Tuff målsättning

Genom hållbarhetsprogrammet har kommunen tagit fram slut- och delmål under fem olika grundpelare, vilka är följande: "Ett tryggt och robust samhälle", "En hållbar konsumtion och resursanvändning", "En energieffektiv och fossilfri kommun", "En kemikaliesmart kommun" samt "En kommun som vårdar och utvecklar natur- och kulturvärden". Dessa mål vara uppfyllda år 2020.

– Det häftigaste är att det finns en sådan entusiasm kring det här, det bara bubblar i hela kommunen. Alla vill nå de här målen och känslan överallt är liksom "äntligen, det här vill vi jobba mot". Jag tror absolut att vi klarar av vår målsättning, men det kommer inte vara enkelt, så vi kommer verkligen att få kämpa, avslutar Dernelid.

När hållbarhetsprogrammet löper ut kommer kommunen att fortsätta sitt arbete, det genom att vända sig mot föreningar, näringsliv och invånare i Åtvidaberg.