• Mona Jonsson på Hälsans nya verktyg och Carousel - en elektronisk dosett. Foto: Julia Kimell

Hälsans nya verktyg har flyttat in

Hälsans nya verktyg har tio år på nacken och anordnade nyligen ett inflyttningsmingel när de bytte lokaler här i Linköping. De verkar för att stötta utvecklingen av nya produkter och tjänster som kan möta framtidens vård- och omsorgsbehov i takt med att befolkningen blir äldre.

– Vård och omsorg blir effektivare med tekniska hjälpmedel och kan hjälpa de äldre att bo kvar längre hemma. Vi vill understöda de initiativ som tas för ny vård och omsorg i hemmet eller där du befinner dig, säger Mona Jonsson som är vd för Hälsans nya verktyg.

Tidigare var deras verksamhet bredare med utveckling av fysiska hjälpmedel, till exempel nya typer av rollatorer. De senaste åren har Hälsans nya verktyg satsat på it-lösningar som bidrar till att öka oberoendet för människor med kronisk sjukdom samt lösningar som ska göra att äldre ska känna sig trygga och socialt inkluderade. Föreningen samarbetar med det regionala innovationsfrämjandesystemet där bland annat Almi Företagspartner och innovationskontoret på Linköpings universitet ingår.

Allt fler äldre

Mona Jonsson påpekar att vi står inför en demografisk utmaning. Om trettio år kommer vård- och omsorgspersonalen vara otillräcklig om man fortsätter på traditionellt vis, och det är där de smarta it-lösningarna kommer in i bilden. Ett exempel på lösning är ett projekt som nu bedrivs på Landstinget i Östergötlands och dess lasarettsanslutna hemsjukvård. En hjärtsjuk person kan rapportera dagsformen genom en hälsodagbok med till exempel en digital penna. Datan sänds till sjukhusen där personalen kan läsa av om något avviker från det normala och föreslå åtgärder via telefon.

It-lösningar löser förstås inte alla problem. Risken är att redan ensamma människor känner sig ännu mer ensamma. Mona Jonsson tror dock att kommunikationsprogram som Skype och andra smarta it-lösningar kan ersätta en del av det.

– Många tycker man ska ha personlig kontakt och få träffa vårdpersonal så ofta man vill, men för de som vill ska det finnas smartare sätt.

En produkt de varit med att ta fram heter Careousel. En medicinpåminnare som märker om dosetten inte blir tömd, och larmar. En annan heter Painting says hello och är en interaktiv tavla som uppmuntrar till motion, kreativitet och att förenkla virtuell kontakt med anhöriga.

Övervakning

För att öka trygghet i hemmet finns det lösningar som hjälper dig att komma ihåg saker som annars kan skapa onödig oro: om dörren är låst, strykjärnet utdraget och spisen stängd.

En viktig del i att etablera nya lösningar på marknaden är att kunna testa dem. I Norrköping finns två bostadsområden, Vilbergen och Såpkullen, som har en lika hög andel 80-plussare som Europa kommer att ha år 2060. Hälsans nya verktyg har sedan 2006 genomfört olika tester av innovativa tekniska hjälpmedel i Norrköping.

– Testerna har lärt oss kraften som en fysisk testmiljö har. Att som äldre få testa en produkt i sin hemmiljö gör det enklare för folk att förstå hur den fungerar. Testet blir då väl genomfört och lätt att utvärdera.

Målet med Hälsans nya verktygs verksamhet är att öka tillväxten och bidra till att inte förbise äldre som grupp. Man vill verka såväl regionalt som nationellt och internationellt och söker ständigt nya idéer och projekt att driva.

Fokus ligger på samhällsutmaningen med den åldrande befolkningen.

– Men man ska komma ihåg att alla lösningar vi bidrar till kan användas av alla, avslutar Mona Jonsson.

FAKTA Hälsans nya verktyg.

Lokal i: Linköping, Hertig Karlsgatan.

Personal: 6 stycken på kontoret.

Drivs: Ideellt, med medel från Vinnova som är statens myndighet för innovationer. Samt Linköpings kommun, Norrköpings kommun och landstinget.

Mål: Fokus för satsningen är effektiv vård, omsorg och ökat oberoende med hemmet som bas.

Resultat: Bidragit till att knappt 70 produkter och tjänster kommit ut på marknaden och att knappt 30 företag har startats inom området.