• Nu delas gårdsstödet ut till 3 500 gårdar i Östergötland. Foto: Kajsa Nilsson

Halv miljard i gårdsstöd

Sedan 2005 får svenska lantbrukare gårdsstöd från EU. I måndags betalades en halv miljard kronor ut till lantbrukare i Östergötland.

– Gårdsstöd är en ersättning för en mycket viktig verksamhet för Sverige och en betydande del av lantbrukens inkomster. Den svenska djurhållningen med både djurens och människors hälsa i förgrunden, är ett föredöme för resten av världen, säger landshövding Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande.

3 500 gårdar

Totalt uppgår 2014 års gårdsstöd till 5,9 miljarder kronor i Sverige. I Östergötland får omkring 3 500 gårdar dela på en halv miljard kronor.

– Stödet till gårdarna beror på hur stor areal man har. Lantbrukarna får ansöka om stödet varje år och så handlägger vi här på länsstyrelsen och gör kontroller. De flesta får stödet den 1 december, förklarar Jonas Källming, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.