• Näringslivsminister Mikael Damberg fick hjälp av landshövding Elisabeth Nilsson och Linköpings kommunalråd Kristina Edlund. Foto: Jerry Prütz

Halv miljard till Göta kanal

Under pompa, ståt och sedvanlig festivitas invigdes den stora satsningen på att uppgradera och renovera Göta Kanal. Invigde denna gjorde ingen mindre än näringslivsminister Mikael Damberg med benäget bistånd av landshövding Elisabeth Nilsson och Linköpings kommunalråd Kristina Edlund.

Solen sken, himlen var blå och många hade klätt sig i finkläder en dag som säkerligen kommer att bli historisk sade den avgående kanaldirektören Anders Donlau i vad som säkerligen blev hans allra sista stora publika framträdande.

Stort värde

– Göta Kanal är av stort värde för Sverige, menar Mikael Damberg som under sitt tal läste han högt ur en brittisk tidning som lovprisat Sveriges blåa band. Han menade att ibland vet man inte riktigt vilka skatter man har på hemmaplan och då

– Både vad gäller turism och företagande är kanalen oerhört viktigt för oss i regeringen. Det gäller även för exportindustrin där besöksnäringen numera står för 5,5 procent av den totala exporten mot för bara några år sedan ha legat på 3,9 procent.

När vi nu går och satsar 500 miljoner för att uppgradera kanalen är det för att det finns en vilja hos oss att den ska leva kvar och fungera på bästa sätt.

500 000 000

Landshövding Elisabeth Nilsson var på plats i egenskap av styrelseordförande i bolaget AB Göta Kanalbolag och hon sa i sitt tal att det var en mycket viktig satsning man nu gör. Alternativet att gräva igen kanalen hade nämligen inte blivit mycket billigare och det var inte heller ett alternativ utan en tanke de lekt med. En upprustning som kommer att kosta en halv miljard och ta drygt fem år.

– Drygt 200 års trafik kräver sin tribut och är det dags att satsa lite extra på just underhållet av kanalen. Sedan har vi även tagit det första steget i det som ska bli ett besökscentrum här i Berg. Idag inviger vi en mindre utställning som visar lite av kanalens historia, berättar Elisabeth Nilsson.