• Stängt på grund av arkeologiska utgrävningar. Foto: Tommy Pettersson

Halva Eddan är avstängd

Arkeologiska utgrävningar på gång

Igår kväll inhägnades halva delen av parkeringsplatsen Eddan på grund av att man ska göra arkeologiska utgrävningar där inom kort.
Idag, måndag påbörjas schaktningsarbetena men de reella utgrävningsarbetena påbörjas veckan efter, måndagen den 11 e augusti.

Förtätningsbebyggelse 2015

Parkeringsplats Eddan i korsningen Drottninggatan-Djurgårdsgatan stängs alltså av för att förbereda för arkeologiska utgrävningar och så småningom byggnation av bostäder. Under utgrävningarna kommer halva parkeringen avstängd under veckorna 31–45 och helt avstängda en vecka runt veckorna 39–40.
– Utgrävningarna är ett led i Stångåstadens planering för att kunna bygga cirka 150 nya  bostäder med hyresrätt samt med tillhörande parkeringsplatser vid Eddan.  Visserligen kommer inte byggnationen igång förens år 2015 men sådant här tar tid.
Utgrävningen kommer utföras av Riksantikvarieämbetet UV Öst och delas in  i två etapper med halva parkeringen per etapp, berättar Leif Stjernberg  från Stångåstaden.