• Rosie Hall och Paul Lindvall invigde Handelns Hus. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Inger Molin och Christina Larsson från Svensk Handel. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Handelns Hus har invigts

Handelns Hus är unikt i Sverige. Det är en mötes- och utvecklingsplats för handeln i Linköping, och en inkubator för sex till tio handelsföretag.

– De städer som vill positionera sig måste göra sådana här satsningar, och de måste samverka och samarbeta mellan handelsområden, säger Christina Larsson, Svensk Handel.

Idén växte fram hösten 2009. Stommen i mikrogallerian Handelns Hus är de sex till tio inkubanföretagen, dock får även andra lokala småföretagare möjlighet att sälja och exponera sina varor. Gallerian kommer att ha utbildning om företagande och service, samt vägledning av mentorer. Handelns Hus kommer även att bjuda in till föreläsningar, frukostseminarier samt möten med studenter, anställda inom kommun och övrigt näringsliv.

Stora förändringar

– Vi står inför jättestora förändringar i handeln totalt sätt, i och med att man kombinerar tjänster. Nu krävs det mycket mer när det gäller exempelvis service och upplevelser. Sociala medier är något som är viktigt för att man ska hänga med, berättar Rosie Hall, Linköping Handel.

Fortsättning

Verksamheten startas i september med att inkubanerna väljs ut, och gallerian öppnas för försäljning den 1 oktober. Inkubanerna beräknas jobba i gallerian under maximalt två år. När de är klara får nya inkubaner börja. Kommunen skjuter in 500 000 kronor per år under fem år.

– Linköping är en riktigt stor handelsstad, vi är en av de största handelsstäderna i Sverige. Jag är övertygad om att den här satsningen har så bra förutsättningar att det kommer bli en fortsättning, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.