Här är de 20 mest allvarliga områdena

Stor risk för hälsa och miljö

I Östergötland finns mer än 600 områden som innebär mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Länsstyrelsen har rangordnat de 20 mest riskfyllda områdena.

Bestorps sågverk, Boxholms sågverk, Gusums ån, Norrköpings Gasverk, Reijmyre Glasbruk AB, Skutbosjön Dovern, Brenäs Såg, Gusums gamla bruksområde, Fd Loddby AB, Electrolux AB Motalafabriken, Motala Pressverkstad, Finspångs Centraltvätt, Qvarnhammars Jernbruk, Fiskeby Bruk, Per Blomquist AB, Sjöbacka såg, Brandnäs såg, Opphems såg, Bersbo gruvor och Boxholms bruksområde. Dessa 20 områden har Länsstyrelsen Östergötland klassat som de 20 mest allvarliga områdena.

Flera miljoner kronor för varje område

Åtgärdskostnaden för varje område rör sig om flera miljoner kronor. Huvudprincipen är att det företag som har orsakat föroreningen också ska åtgärda den. Men flera av föroreningsskadorna har skett för mycket länge sedan, vilket innebär att företagen bara behöver bekosta en del av åtgärden. Under de senaste åren har mycket hänt och flera områden har åtgärdats av ansvariga företag eller med hjälp av statliga medel, men det finns fortfarande mycket att jobba med.

”Ambitiöst miljömål”

Enligt det föreslagna nationella målet ska minst 25 procent av områdena som utgör mycket stor risk, samt 15 procent av områdena som utgör stor risk, åtgärdas till 2025. Det innebär en åtgärdstakt på cirka tio områden per år för Östergötland. För att uppnå miljömålet krävs, enligt Länsstyrelsen, en högre åtgärdstakt än i dag, och Länsstyrelsens uppgift är att se till att det sker.

–Det är ett mycket ambitiöst miljömål. För att uppnå detta krävs hårt arbete. Tillsynsarbetet är en viktig pusselbit liksom tillgången till statliga medel, säger miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson i ett pressmeddelande.